[halek.info] Prezentace ke cvičení z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

06. Řešení aktuální krize v podniku

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  úvodÚvod

Cvičení se bude věnovat dalšímu vývoji ekonomické krize v podniku OP Prostějov.

Vedle toho se zaměříme na insolvenční návrh na společnost Ahold.

Dlouhodobý příklad Pivovaru Pernštejn bude řešit nedostatek provozního kapitálu.

Odkazy

ihned.cz


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  01

1/ OP Prostějov / ekonomická krize V.

8. března 2010

Soud povolil textilce OP Prostějov reorganizaci

Brněnský krajský soud rovněž odsouhlasil reorganizaci prostějovskému Oděvnímu podniku (OP), který je v úpadku. Soud tak potvrdil výsledek jednání věřitelů společnosti, kteří minulý týden schválili plán hlavního věřitele firmy, České spořitelny, na reorganizaci podniku.

Plán by měl firmě umožnit vyřešit její dluhy a další existenci. Reorganizace by podle dnešních informací olomouckého pracovního úřadu mohla znamenat výpověď pro několik stovek lidí. V současnosti činí dluhy největšího domácího výrobce oděvů zhruba 1,6 miliardy korun.

Oděvnímu podniku nyní běží 120denní lhůta na předložení detailního reorganizačního plánu. Ten poté musí schválit věřitelský výbor, pokud by se tak nestalo, opět by podniku hrozil konkurz.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  02

OP Prostějov / ekonomická krize V.


Pro chod podniku se nic nemění, pro management to bude pouze příprava reorganizačního plánu. OP tedy čeká detailnější analýza, ale již předem je jisté, že výraznému zeštíhlení se nevyhne.

Podle ředitele podniku je zatím předčasné říkat, kolik zaměstnanců by mohlo o práci přijít. K zeštíhlení prodejní sítě, jež je neefektivní, přistoupil OP už dříve. V další redukci chce pokračovat. Podle zprávy podniku věřitelům je pro chod firmy také nutné zajistit provozní financováníprodej provozně nepotřebného majetku. Firma má nyní nasmlouvané zakázky do konce dubna.

Podle ředitele je předpokladem úspěchu i vstup nového vlastníka či vlastníků. Firma hledá od začátku roku se svolením věřitelských bank strategického, případně finančního investora, majícího zájem buď o celý podnik, nebo o jeho části. Úvodní jednání se již uskutečnila s některými zájemci z Asie, Arabského poloostrova, Evropské unie a USA. Prozatím se ale žádná konkrétní nabídka neobjevila.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  03

OP Prostějov / ekonomická krize V.


V loňském roce skončilo hospodaření OP podle předběžných odhadů ztrátou zhruba 363 milionů korun. Tržby firmy loni klesly podle odhadů o 42 procent na 1,13 miliardy korun. OP ještě na začátku roku 2008 zaměstnával více než 3 000 lidí. Předloni firmě klesly tržby zhruba o 550 milionů na 1,94 miliardy korun při rekordní ztrátě 1,085 miliardy korun. Ještě v roce 2007 OP vykázal zisk 13,7 milionu korun. Tržby tuzemských oděvních podniků negativně ovlivňují kurzové výkyvy a levná pracovní síla v Asii.

Insolvenční řízení s OP zahájil brněnský krajský soud ve druhé polovině ledna. Soud o to požádala sama firma kvůli špatné finanční situaci. Podle vedení firmy ji zapříčil soustavný propad tržeb, snižování marží a propad cash-flow.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  04

OP Prostějov / ekonomická krize V.


26. března 2010

OP Prostějov zase o krok blíž k bankrotu, vzdal se restrukturalizace

Vedení oděvního podniku OP Prostějov, který je od ledna v úpadku, se vzdalo práva na sestavení plánu reorganizace. Nesehnalo peníze na provoz.

Reorganizaci, která by zabránila konkurzu a umožnila pokračovat ve výrobě, firmě začátkem března povolili věřitelé. Vedení oděvního podniku jim nyní navrhuje, aby plán reorganizace navrhli sami.

Na sestavení vlastního plánu restrukturalizace dostal OP Prostějov od věřitelů 120 dnů. Vzdal ji ale po necelém měsíci. Důvod?

Nedostatek financí na provoz.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  05

OP Prostějov / ekonomická krize V.


"Společnosti se dosud nepodařilo zajistit dostatečné finanční zdroje na provozní financování, které by umožňovalo kontinuální pokračování aktivit firmy v rámci reorganizace," vysvětlil mluvčí firmy.

Co bude s firmou dál, je nyní na věřitelích. O reorganizaci se mohou pokusit sami. Pokud se pro tuto možnost rozhodnou, poskytne jim management podniku veškerou součinnost. Další osud oděvního podniku by mohlo nastínit předběžné zasedání věřitelského výboru.

Podle Samce ale není situace nijak dramatická. Fakt, že se podnik vzdal vytvoření vlastního plánu na reorganizaci, ještě neznamená, že bude v dohledné době propouštět. Dodal, že dnešní rozhodnutí firmy považuje spíše za administrativní akt.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  06

OP Prostějov / ekonomická krize V.


OP Prostějov se dostal do insolvenčního řízení ve druhé polovině ledna na vlastní žádost. K tomuto kroku ho donutila špatná finanční situace. Zhruba třem stovkám věřitelů podnik dluží kolem 1,6 miliardy korun. Podle vedení podniku zapříčinil neutěšený stav propad tržeb, pokles marží a cash-flow. Podnik ale nadměrně zatěžuje také jeho široká prodejní síť, která je silně neefektivní.

Restrukturalizace podniku měla pomoci zachránit pracovní místa. Prostějovský oděvní podnik nyní zaměstnává asi 1 900 lidí, z toho více než 300 nyní pobývá na mateřské či rodičovské dovolené. Zda se podaří jejich práci zachovat, je kvůli krachu vlastních snah OP o restrukturalizaci nejisté.

OP Prostějov je jedním z nejvýznamnějších výrobců dámské a pánské konfekce. Do hlubokých ztrát se začal propadat od roku 2008. V posledních letech se rovněž houfně zbavoval zaměstnanců. Ještě na konci roku 2006 pro něj pracovalo téměř 5 000 lidí.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  07

OP Prostějov / ekonomická krize V.


2. dubna 2010

Šéf zadluženého OP Prostějov: Podnik má šanci v kvalitní konfekci

Oděvní podnik Prostějov, tahoun zaměstnanosti v regionu a největší oděvní firma ve střední Evropě, má před sebou klíčové čtyři týdny své existence.

Koncem dubna věřitelé definitivně rozhodnou, co bude s firmou dál. MF DNES přináší rozhovor s krizovým manažerem a ředitelem podniku Jiřím Tuvorou.

Pane řediteli, když jsme domlouvali naše setkání, neměl jste moc volných termínů. Kolik má krizový manažer vlastně práce?

Musíme se pohybovat v mezích insolvenčního zákona. Jde o jednání se zákazníky, kteří nás drží nad vodou, naproti tomu jsou tu dodavatelé, kterým vysvětlujeme, že by nám opravdu měli dodávat, abychom mohli prodávat, a tím pádem jim zaplatit. Je to běh v kruhu.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  08

OP Prostějov / ekonomická krize V.

Co vy sám můžete rozhodnout?

Předběžnému věřitelskému výboru musím dávat schvalovat částky nad tři sta tisíc korun měsíčně. To vypadalo, že budeme mít docela svázané ruce, ale výbor byl vstřícný k provozním záležitostem. Povolil nám nákupy zboží za podmínky, že na to budeme mít. Nemůžeme prodávat majetek, na provoz si musíme vydělat.

Takže jste nyní schopní fungovat?

V hodně omezeném rozsahu. Nezastírám, že finanční prostředky chybí, že dodavatelům dlužíme. Problém je, že u řady zboží, které nám mělo být dodáno, nám Česká spořitelna vypověděla akreditivy.

Můžete nicméně nyní sám rozhodnout, že třeba propustíte sto lidí?

Ano, ale jsou to zásadní rozhodnutí, která musí posvětit představenstvo a věřitelský výbor. Když nejsou zakázky, tak lidé budou na 60 procentech platu a bude se projídat majetková podstata firmy.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  09

OP Prostějov / ekonomická krize V.

Když jste loni do OP nastoupil, co vás nejvíce překvapilo?

Překvapilo mě, že firma je v dobrém stavu. Nemyslím tím finance, ale výrobu. Výroba je perfektně organizovaná, lidé se starají o svou práci, ale problém byl, že hospodaření bylo ještě v horším stavu, než jsem si myslel.

Kde se tedy stala chyba?

Opticky to vypadalo, že firma jede. Podnik, který má obrat v miliardách a zisky v jednotkách milionů, negeneruje hodnotu, tedy projídá podstatu. To je špatně. Bylo jen otázkou času, kdy se přecení zásoby, přecení pohledávky a firma bude v miliardové ztrátě.

A to se udělalo, když sem přišel nový akcionář. Chtěl mít jasno. Zásadní chyba se stala někdy před deseti lety, kdy manažeři měli přemýšlet o přesunu výroby dál na východ. To se neudělalo, jen se zvyšovaly ceny a zákazníci postupně odcházeli.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  10

OP Prostějov / ekonomická krize V.

Nebyla chyba vytvářet nové značky? Nemělo se OP držet tradiční konfekce?

Udělalo se mnoho chyb. Bylo to dané předešlým managementem spojeným s akcionáři, kteří si opravdu mysleli, že OP je jejich hračka. Teď zjišťujeme, že zaměření mělo být opravdu na kvalitní konfekci doplněnou obleky na míru. Bohužel mám obavu, že už jsme za hranicí, kdy se to dá udržet.

Proto jste se vzdali reorganizace?

V současné době nám narůstají dluhy. Nějak si vyděláme na výrobu, ale každý měsíc máme provozní ztrátu. Česká spořitelna s námi komunikuje jen v omezeném rozsahu.

Proč největší věřitel nekomunikuje?

Soud Českou spořitelnu nepustil do věřitelského výboru. Kdyby s námi teď spořitelna mluvila, poškozuje si své procesní postavení. Bohužel. A my jsme v patu.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  11

OP Prostějov / ekonomická krize V.

Takže co teď bude následovat?

Výroba pojede do konce dubna, nyní propustíme asi sto padesát lidí. Pak přijde další výrazné snížení. V nejhorším případě, když věřitelé schválí jen ty nejlukrativnější zakázky, nám zde může zůstat jen jedna dílna se třemi sty lidmi, ať už podnik projde reorganizací, nebo ho někdo koupí v konkurzu.

Takže jen v této podobě může OP přežít?

Měli jsme několik modelů, bohužel žádný nebyl optimální. Nejlépe opravdu vycházela malá výroba s asi dvacítkou prodejen. My totiž šijeme kalhoty za tři sta korunČína vám je dodá zabalené za padesát. Šance je možná v kvalitní konfekci, za kterou zákazník připlatí.

Mohlo by OP zachránit třeba šití talárů pro advokáty?

Taláry budou v jednotkách tisíc kusů a to podnik nezachrání. To bychom museli oblékat policii, armádu a celní správu.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  12

OP Prostějov / ekonomická krize V.


Mimochodem, kolik má teď OP na účtu?

Jednotky milionů.

Dlužíte na sociálním a zdravotním pojištění...

Na zaměstnance to nemá žádný vliv, nemusí se ničeho bát. Máme dohodnutý splátkový kalendář. Já se nyní rozhoduji, zda spořit na mzdy, zaplatit sociálku nebo DPH, nebo zaplatit dodavatelům.

Jak dopadl audit hospodaření?

Opravdu z něj vyplynulo, že v minulosti OP uzavíralo nevýhodné smlouvy. My se teď snažíme zákazníkům dávat nové ceníky.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  13

OP Prostějov / ekonomická krize V.

Ozvali se už nějací investoři?

Objevily se nějaké spekulace, ale žádný seriózní investor tady není. Když potenciálním zájemcům popíšu situaci, kolik by podnik s dluhy stál, ztratí zájem.

Tak schválně, za kolik by teď OP bylo k mání?

Nebudu teď stanovovat nějakou cenu. Třeba značka OP má nyní nulovou hodnotu, protože vám na ni banky nepůjčí. Ale samozřejmě tato značka cenu má, pro strategického partnera.

Jaká je nyní, pane řediteli, nálada ve firmě?

Zaměstnanci ví, že zakázky máme do dubna. Není to příjemný pocit vysvětlovat lidem, aby ještě pracovali a aby po nich zůstala kvalita, když nevědí, co bude za čtyři týdny. Že by nálada byla optimistická jako třeba před měsícem, to není.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  14

OP Prostějov / ekonomická krize V.


Náměty k zamyšlení

 1. Zhodnoťte aktuální šance OP na další existenci.
 2. Je podle Vás smysluplná záchrana podniku, jak je nastíněna v rozhovoru?
 3. Jaký bude podle Vás osud zbylé části podniku, po případném odtržení minimalistické podoby OP?

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  15

2/ Ahold - insolvenční návrh


11. ledna 2012

Majitel obchodů Albert je v insolvenci za údajný dluh přes šest milionů

Krajský soud v Brně dnes zahájil insolvenční řízení s obchodním řetězcem Ahold, který v Česku provozuje supermarkety a hypermarkety Albert.

Návrh podala liberecká firma Zanap, které Ahold údajně dluží přes šest milionů korun.

Firma Zanap, která vyrábí a dodává gastrozařízení a zajišťuje jejich servis, v návrhu uvádí, že k dnešnímu dni jí Ahold dluží z nezaplacených faktur za servisní, kontrolní a údržbářské práce přes 3,75 milionu korun, úroky z prodlení a penále ve výši přes půl milionu a více než 1,75 milionu korun za ušlý zisk.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  16

Ahold - insolvenční návrh


Návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný společností Zanap Liberec je podle Aholdu CR zcela bezdůvodný a neopodstatněný.

Ahold je nizozemská maloobchodní společnost, v Česku firma provozuje řetězec Albert, který tvoří 225 supermarketů, 55 hypermarketů a 23 benzinových stanic.

Společnost vykázala na českém a slovenském trhu za rok 2010 provozní zisk 253 milionů korun při tržbách bez DPH 42 miliard korun.

V insolvenčním řízením soud posuzuje, zda dlužníkovi hrozí úpadek nebo zda již úpadek nastal, jak v návrhu uvádí věřitel. V případech, kdy rozhodne o prohlášení úpadku, soud stanoví také způsob jeho řešení.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  17

Ahold - insolvenční návrh


12. ledna 2012

Soud odmítl insolvenční návrh na obchodní řetězec Ahold

Krajský soud v Brně dnes odmítl insolvenční návrh, který ve středu na obchodní řetězec Ahold kvůli jeho údajnému dluhu převyšujícímu šest milionů korun podala liberecká firma Zanap.

V návrhu podle soudu chyběly podstatné informace o dalších věřitelích společnosti Ahold.

Věřitel (Zanap) pouze v obecné rovině uvedl subjekt, o kterém se domnívá, že je dalším dlužníkovým věřitelem. Především zcela absentuje jakýkoliv konkrétní a rozhodující údaj, že dlužník není schopen své závazky plnit, tedy že se nachází v platební neschopnosti," stojí v usnesení Krajského soudu v Brně,


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  18

Ahold - insolvenční návrh


Náměty k zamyšlení

 1. Domníváte se, že se návrhy na insolvenci mohou stát i běžnou součástí konkurenčního boje?
 2. Bylo by podle Vás vhodné postihovat zneužití insolvenčního řízení k obchodní válce?
 3. Je podle Vašeho názoru reálně možné, že by Ahold splňoval podmínky úpadku?

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  19

3/ DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 06

dřívějších událostí v podniku vyplývají následující fakta, která mají vazbu na ekonomickou situaci podniku:

 1. došlo k požáru v provozní části podniku, předběžná škoda činila 1.500.000,-- Kč, pojistné plnění, které podnik obdržel činilo 1 mil. Kč. Úplná obnova zařízení podnik přijde 1.400.000,-- Kč.
 2. zřícená část střechy - škoda 900.000,-- Kč na stavbě, 350.000,-- Kč na obalech, pojistné plnění činilo pouze 200.000,-- Kč. Náklady na obnovu budou činit 2 mil. Kč.
 3. odbytová krize snížila objemy tržeb a prohloubila ztrátu podniku.
 4. z analýzy vyplynula zhoršující se ekonomická situace, nízká rentabilita a aktivita (obrat zásob a krátkodobých závazků).

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  20

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 06

Celková potřeba finančních prostředků pro podnik vzniklá mimořádnými událostmi činí minimálně 2.400.000,- Kč.

Struktura závazků (v tis. Kč) podniku k červnu 2014 byla následující:

 • Závazky z obchodního styku - 10 969
 • Závazky k zaměstnancům - 1 454
 • Závazky ze sociálního zabezpečení - 604
 • Stát - daňové závazky - 2 051
 • Bankovní úvěry dlouhodobé - 35 755
 • Běžné bankovní úvěry - 13 000
 • Celkem cizí zdroje - 63 833

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  21

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 06

Z uvedených výsledků rovněž vyplývá skutečnost, že:

 • stupeň zadlužení činil 51,1 %,
 • doba obratu krátkodobých závazků činila 140 dní,
 • žádný z ukazatelů likvidity nevykazuje přijatelnou hodnotu (podnik nedisponuje dostatečným množstvím oběžného majetku).

Podnik se viditelně potýká se snížením schopnosti splácet. To se projevilo i při vyjednávání překlenovacího úvěru ve výši 1.000.000,-- Kč.

Banka poskytla tento úvěr s podmínkou měsíčních reportů o hospodaření podniku.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  22

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 06

Vzhledem k nutnosti dodatečného financování dalších 1.400.000,-- Kč, vyvstaly při jednání s bankou problémy.

Zhoršující se schopnost splácet závazky vedla banku k podání výzvy ostatním věřitelům k jednánídalším financování chodu podniku.

Jednání proběhlo mezi vedením podniku, zástupci financující banky a 5 nějvětších věřitelů. Bylo konstatováno, že podnik musí zlepšit jednak svoji výnosovou schopnost, změnit majetkovou strukturu a výrazně zlepšit úhrady svých závazků.

Banka potřebné peníze poskytne pouze na základě zástavy zásob a pohledávek podniku. Vzhledem k problemům s financováním je v jednání na jakou dobu by měl být dodatečný úvěr ve výši 1,5 mil. Kč poskytnut. K navyšování dlouhodobých úvěrů je banka ochotna pouze v omezené míře.


 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  23

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 06

Vedení podniku se zavázalo během následujících 3 měsíců dosáhnout následujícího:

 • zvýšit objem čtvrtletních tržeb o 10 %,
 • zároveň docílit snížení provozních nákladů o minimálně 10 %,
 • snížit objem krátkodobých závazků (mimo úvěru) o minimálně 20 %,
 • nalézt možné varianty, jak změnit majetkovou strukturu ve prospěch likvidnějších složek a zároveň zpeněžit narůstající zásoby,
 • zároveň podnik připraví výhled na snižování úvěrové angažovanosti banky, zejména v případě dlouhodobých úvěrů.

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  24

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 06

 1. Nalezněte 5 argumentů pro věřitele a banku, proč je podnik i nadále životaschopný. 1
 2. Navrhněte, co je pro podnik vhodnější, zda dlouhodobý úvěr nad 5 let nebo střednědobý úvěr do 5 let splatnosti. Zvolte 3 různé banky a porovnejte podmínky pro podobné úvěry. Výsledek okomentujte ve SWOT analýze. 2
 3. Vypočtěte celkovou angažovanost banky podle účetních údajů k roku 2018 a po započtení obou dodatečných úvěrů. Vypočtěte i stupeň bankovního zadlužení a míru zadlužení, kde budete jako cizí kapitál uvažovat veškeré bankovní úvěry.1, 2

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  25

DLP / Pivovar Pardubice


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 13.07.2020, 08:58:02strana  26

DLP / Pivovar Pardubice


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vypracování DLP zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem zpracovávaného zadání.

Dodržujte pokyny pro zpracování a úpravu DLP uvedené na www.halek.info.


(i) Konec výpisu prezentace.