[halek.info] Prezentace ke cvičení z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

07. Insolvenční řízení

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  úvod
Úvod

Cvičení se v pokračování věnuje průběhu ekonomické krizeOP Prostějov.

Dlouhodobý příklad Pivovaru Pernštejn popisuje podání návrhu na insolvenční řízení.

Odkazy

ihned.cz


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  01

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


28. dubna 2010

Zadlužená textilka OP Prostějov propustí šest set lidí

Největší textilka ve střední Evropě Oděvní podnik Prostějov sníží ke konci dubna počet svých zaměstnanců o šest set. Uzavře závod v Jeseníku a další lidi propustí v Prostějově.

Firma, které hrozí konkurz, bude i nadále zaměstnávat devět set lidí, z toho na mateřské dovolené je dvě stě osmdesát žen.

Zaměstnanci budou odcházet napříč všemi profesemi.

Mediální zástupce OP Karel Samec uvedl, že management firmy musel tímto rozhodnutím reagovat především na aktuální ekonomický stav firmy, objem zakázek a nedostatečné provozní financování.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  02

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


"Nešlo jej oddalovat, i když zatím nebylo oznámeno usnesení o vyhlášení konkurzu, které je pravděpodobné. Dalším čekáním by se ještě více prohlubovala ztráta hospodaření a snižovala majetková podstaty firmy," uvedl Samec.

OP Prostějov vykázal za první čtvrtletí provozní ztrátu 104 milionů korun. Kvůli tomu, že není zajištěno provozní financování, má nyní vytížené kapacity pouze ze třiceti procent. Z tohoto důvodu bude v prostějovském závodě výroba sestěhována do jedné dílny, aby se co nejvíce snížily provozní náklady. Výroba zde bude pokračovat.

Po předpokládaném usnesení soudu o řešení úpadku formou konkurzu, pak o dalším vývoji podniku bude rozhodovat insolvenční správce a věřitelé. OP má dluhy kolem jedné a půl miliardy korun, skončil v úpadku, ale soud povolil reorganizaci. Plán na reorganizaci však nakonec nikdo nechtěl vypracovat.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  03

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


3. května 2010

Oděvní podnik Prostějov je v konkurzu, o práci přijde 900 lidí

Největší domácí výrobce oděvů OP Prostějov je v konkurzu. Poslal ho do něj brněnský krajský soud. Společnost je v úpadku od ledna a ačkoliv jí soud povolil reorganizaci, podnik neměl peníze na provoz a další plán na přeměnu firmy vzdal.

Konkurz vyhlásil soudce Krajského soudu v Brně. Jiné řešení nepřicházelo do úvahy. Nebyl nikdo, kdo by byl schopen provést reorganizaci a firma se propadala do stále větších dluhů.

Soudce kvůli urychlení celého konkurzu určil zvláštního správce pro prodej majetku. Konkurzní správce bude mít podle soudce i tak dost práce, takže tento krok mu uleví a že se co nejrychleji dobere konkurz k uspokojivému výsledku.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  04

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Hlavní věřitelé (banky) v čele s Českou spořitelnou se však ještě v březnu dohodli na tom, že dají podniku šanci se přeměnit na ziskovou firmu.

Podnik najal krizové manažery a ti se snažili sehnat pro textilku peníze na další provoz a zároveň vytvořit plán přeměny společnosti v ziskový podnik. Manažeři se snažili sehnat peníze tak, že hledali nové zakázky a zároveň žádali své věřitele o další půjčky.

Dostatek peněz se jim však sehnat nepodařilo, a tak po měsíci svého působení vzdali úkol sestavit reorganizační plán. Konkurz už tak nešlo odvrátit.

Před týdnem už skončila definitivně pobočka v Jeseníku, kde pracovalo 286 lidí, a přímo v Prostějově skončily tři stovky zaměstnanců.

Nyní tak přijde o místo dalších 900 lidí, z toho téměř tři sta žen na mateřské dovolené.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  05

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


6. května 2010

Konkurz OP Prostějov ovlivňují neexistující lidé z vymyšlených adres

František Konopásek, Úlisného 5, Jihlava. To je jméno a adresa s největší pravděpodobností smyšleného věřitele největší tuzemské textilky – Oděvního podniku OP Prostějov, v němž právě probíhá poměrně divoký konkurz.

Konopásek na šesti stranách svého podání vznáší námitky proti kandidatuře České spořitelny do věřitelského výboru. Smyšlená adresa, ulice Úlisného, která v Jihlavě ani jinde v Česku neexistuje, má každopádně svůj půvab a celý text lze pod číslem 23 v insolvenčním rejstříku stále najít.

Potud by to mohla být úsměvná historka.

Námitky podepsané neexistujícím člověkem, ale mohou mít zcela hmatatelné důsledky.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  06

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Na jejich podkladě totiž nepřímo vznikaly další kroky v konkurzu, jehož výsledek může znamenat změnu v přístupu bank k úvěrování podniků. A faktem je, že Česká spořitelna, která je největším věřitelem OP Prostějov a měla by ve výboru nejsilnější hlas, se jeho členem zatím nestala.

Na Konopáska totiž v podstatě anonymně reagoval muž podepsaný jako Josef Novák, který dále útočil na šéfa oddělení vymáhání České spořitelny, jemuž podsouval zájem zmanipulovat konkurz. A na schůzi věřitelů konané na konci dubna pak přes svého zástupce vystoupil skutečný věřitel Martin Adamík, jenž v podstatě zopakoval námitky výše uvedených nedohledatelných mužů.

Soudce insolvenčního soudu nakonec uvedl, že Česká spořitelna tvořila s podnikem v podstatě koncern, a do věřitelského výboru se proto nedostala. Tím nad konkurzem ztrácí kontrolu.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  07

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Proti České spořitelně hlasovala také společnost Pyrghos Lefkos, která je v současné době majitelem pohledávek, jež získala od druhého největšího věřitele OP Prostějov Raiffeisenbanky. Celkem má pohledávky za zhruba 400 milionů korun a po spořitelně je největším věřitelem.

"Do nákupu jsme investovali svoje peníze, částečně jsme si i půjčili. Jde nám prostě o obchod," uvedl předseda představenstva firmy.

Ten společně s dalším šéfem Pyrghos Lefkos vlastní také agenturu Previa CR. S konkurzy textilek má zkušenosti, mimo jiné úřaduje v jinak poměrně úspěšné Vebě Broumov.

Na příští schůzi věřitelů se čeká lítý boj o to, kdo nakonec ovládne konkurz padlé textilky. Ve hře jsou hlavně její nemovitosti, z provozu by se dala pravděpodobně zachránit ještě výroba takzvaných měřenek, tedy obleků na míru, které míří i do zahraničí.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  08

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


13. května 2010

Majetek zkrachovalého OP Prostějov míří do dražby

Insolvenční správce zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov navrhl, aby se majetek firmy, která je nyní v konkurzu, vydražil.

Dražit by se mohly uzavřené pobočky podniku a další nemovitosti kromě hlavního závodu v Prostějově.

Mateřský závod v Prostějově správci navrhují prodat ve výběrovém řízení.

Oděvní podnik je v konkurzu teprve dva týdny, ale ten už má za tuto krátkou dobu velmi špatnou pověst, nad mršinou podniku totiž začali kroužit falešní věřitelé. (viz předchozí článek)

O nestandardní řízení konkurzu se začal zajímat i stát.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  09

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Ministryně spravedlnosti si vyžádala zpracování analýzy, aby zjistila případné nepravosti. Na konkurz si stěžuje hlavně největší věřitel, kterým je Česká spořitelna.

Ministerstvo nemůže vstupovat do konkurzního řízení. Zkontrolovat však může postupy brněnského soudu, který má konkurz na starosti.

Na konkurz největší továrny na výrobu oděvů v zemi už dohlíží také státní zástupce z Krajského zastupitelství v Brně. Ten využil zákonné možnosti státních zástupců být "ve veřejném zájmu" účastníkem konkurzního řízení.

Podstata jeho účasti v insolvenčním řízení spočívá zejména v odhalení případné kriminální činnosti. Zda má, nebo nemá nějaké podezření právě v případě OP Prostějov, odmítl státní zástupce komentovat.

Česká spořitelna se také již na krajské i vrchní státní zastupitelství obrátila s tím, že soudce, který dostal insolvenční řízení na starost, vůbec neměl tuto kauzu řešit.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  10

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Dostal ji jiný soudce, než který to měl podle rozvrhu práce soudu dostat. Podle stížnosti zveřejněné v insolvenčním rejstříku tak byl podle ní porušen insolvenční zákon.

Spořitelna a její právníci tím nepřímo naznačují, že výběr soudce byl záměrný.

Soudce totiž spolupracuje v konkurzu oděvní firmy se stejným insolvenčním správcem, jako v dalším velkém konkurzu, a to společnosti Javořice.

Proč soudce v obou případech přidělil stejného insolvenčního správce, vysvětlil tím, že je to jediný insolvenční správce na Moravě se zvláštní zkouškou potřebnou pro insolvenci velkých firem. Podle zákona jde o podniky s více než sto zaměstnanci nebo obratem přes sto milionů.

Česká spořitelna bojuje v konkurzu oděvní firmy o stovky milionů korun, celkově zastupuje bankovní konsorcium s pohledávkou 1,2 miliardy. Banka odmítá, že by byla nějak propojena s managementem firmy, což byl jeden z důvodů jejího vyřazení z věřitelského výboru, a chce se dál bránit.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  11

OP Prostějov / ekonomická krize VI.

Oděvní podnik (OP) Prostějov vykázal od počátku roku 2010 ztrátu ve výši zhruba 234 milionů korun. Od ledna je přitom v insolvenčním řízení.

S vývojem ztráty se velmi podobně kryjí i tržby podniku. Ten od ledna do poloviny května utržil asi 309 milionů. Za rostoucí ztrátou je také účtování odstupného pro propouštěné zaměstnance.

Těch zbývá v pracovním poměru 773 a firma jen za duben měla lidem na odchodnou vyplatit 45 milionů korun. Kvůli nedostatku hotovosti to neudělala a pracovníci se nedočkali ani celé mzdy, která jim byla krácena.

Dnes by měl nový management firmy představit věřitelům na jejich schůzi další obchodní plány podniku.

Podle vyjádření znalecké firmy TPA Horwath Valuation Services by měla být zachována jako perspektivní jen výroba takzvaných měřenek, tedy obleků, které se průmyslově šijí na míru zákazníkům.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  12

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


26. května 2010

Česká spořitelna prohrála. Konkurz OP Prostějov neovládla

Na třetím zasedání věřitelů krachujícího OP Prostějov vyslovil insolvenční správce podezření, že se bývalé vedení pokusilo vytunelovat výdělečnou část podniku – výrobu obleků na míru.

Současné vedení OP, které je složeno z dlouholetých zaměstnanců firmy a odpovídá insolvenčnímu správci, představilo plán na další způsob fungování firmy.

Podle něj by mělo do konce srpna skončit asi 32 ze současných 53 prodejen. Ty zbývající by sice měly být v krátkodobém horizontu schopny přežít a vydělávat, ale pouze ze současných zásob. Těch má prý krachující firma na zhruba jeden rok provozu a může jimi průběžně zásobovat prodejny.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  13

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Přežít má šanci jen výroba obleků na míru šitých průmyslovým způsobem. Jejich provoz by se však časem mohl přestěhovat z mateřského závodu v Prostějově do menších a tedy více odpovídajících prostor. Firma takto denně vyrábí zhruba 120 obleků.

Právě k měřenkám jako k jediné lépe fungující části podniku se váže zásadní podezření ze strany insolvenčního správce.

Insolvenční správce uvedl, že se bývalý generální ředitel firmy pokusil jejich výrobu i se značkou vyvést mimo firmu.

Firma v první polovině dubna podepsala smlouvu se společností Modest, kterou spoluvlastní bývalý generální ředitel, jenž měl jednat s konkurenty dlužníka o vyvedení výroby měřenek.Správce teď zjišťuje, k čemu skutečně došlo.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  14

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Podle úterního vyjádření bývalého ředitele se jen snažil zapojit do systému distribuce měřenek další firmu. Podle něj jen správce hledá viníka současné špatné ekonomické situace firmy.

Podnik se hroutí pod vedením staronového managementu. Klienti totiž ztratili důvěru, když zjistili, že se vrátili lidé, kteří podnik přivedli do konkurzu.

Faktem také je, že určité podezření na nestandardní postup měl i syndikát největších bank, které podniku půjčily přes miliardu korun. Syndikát se dohodl, že najme firmu Deloitte, aby provedla forenzní audit podniku.

Bylo to už v době, kdy byl OP v insolvenci, a ostatní věřitelé by tak mohli syndikát napadnout, že zbytečně zvyšuje náklady firmy, proto by náklady na audit měly jít na vrub bank.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  15

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Spořitelna dále vede svůj soukromý boj s insolvenčním soudcem, který ji již dříve vyloučil z možnosti o něm hlasovat. Své rozhodnutí zdůvodnil tak, že banka OP před krachem příliš ovládala a tvořila tak s podnikem koncern.

Výsledkem je, že konkurz stále nemá věřitelský výbor a jeho pravomoci náleží soudci. Česká spořitelna se proto pokusila převést pravomoci věřitelského výboru na schůzi věřitelů, což by ji vrátilo do hry. To se ale nepodařilo.

V případu běží několik odvolání u Vrchního soudu v Olomouci, jenž by měl do dvou měsíců rozhodnout, zda soudce mohl banku v konkurzu takto omezit.

Pokud by vrchní soud bance vyhověl, může se celý případ vrátit na začátek a vyloučeno není ani zrušení konkurzu a opětovný pokus o reorganizaci.

V podstatě je tak konkurz na mrtvém bodě, dokud vrchní soud nerozhodne.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  16

OP Prostějov / ekonomická krize VI.


Náměty k zamyšlení

 1. Zhodnoťte aktuální šance OP na další existenci.
 2. Jaká hlavní rizika pro  podnik spatřujete v dosavadním průběhu insolvenčního řízení?
 3. Domníváte se, že vyloučení spořitelny z rozhodování o konkurzu bude či nebude oprávněné podle Vrchního soudu?

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  17

2/ DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 07

minulém cvičení byla uzavřena dohoda mezi podnikem a věřiteli o provedení restrukturalizace.

První lhůta, ve které měl podnik provést některá zásadní opatření byla 3 měsíce od uzavření dohody.

Managementu podniku se podařilo dosáhnout pouze následujících zlepšení:

 • zvýšení průměrných měsíčních tržeb o 12 %,
 • zvýšení průměrných nákladů vyplývajících z vyplácení odstupného ve výši 5 %.

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  18

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 07

Managementu podniku se podařilo dosáhnout dále:

 • trvalého snížení počtu THP pracovníků6 lidí,
 • snižování krátkodobých závazků , stejně jako snižování bankovní angažovanosti se podniku nedaří,
 • nepodařilo se najít nové cesty, jak zlepšit distribuci a zefektivnit prodeje podniku.

V důsledku výše uvedeného většina věřitelů požádala o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Hlavní věřitel, kterým je Česká spořitelna, a. s. navrhl a trval na povolení reorganizace.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  19

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 07

Management podniku podal dne 3. února 2018 podal ke Krajskému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Na základě předchozích schůzek s věřiteli je pokračováno v jednáních a připravována tzv. "předpřipravená reorganizace".

Krajský soud na základě podkladů rozhodl o zahájení insolvenčního řízení, byl identifikováno splnění podmínek úpadku formou insolvence.

Na základě dalších jednání a podkladů byla jako forma řešení úpadku schválena reorganizace.


 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  20

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 07

Ke zpracování následujících úkolů doporučuji použít 1) obsah přednášek2) informace na stránkách věnovaných insolvenčnímu zákonu.

 1. Dle dříve zpracovaných úkolů zpracujte pro soud reorganizační plán. 1, 2 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  21

DLP / Pivovar Pardubice


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 13.07.2020, 11:15:27strana  22

DLP / Pivovar Pardubice


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vypracování DLP zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem zpracovávaného zadání.

Dodržujte pokyny pro zpracování a úpravu DLP uvedené na www.halek.info.


(i) Konec výpisu prezentace.