[halek.info] Prezentace ke cvičení z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

08. Oceňování majetkové podstaty

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  úvod


Úvod

Cvičení pokračuje v analýze ekonomické krizeOP Prostějov.

Nově je popsán úpadek agentury OC FIS NORDIC, která pořádala liberecký lyžařský šampionát v roce 2009.

Pivovar Pernštejn úspěšně bojuje s ekonomickou krizí v rámci reorganizace podle insolvenčního zákona - ocenění zpeněžovaného majetku.

Odkazy

ihned.cz


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  01

1/ OP Prostějov / ekonomická krize VII.

26. listopadu 2010

Krachující OP Prostějov prodává za 100 milionů výrobu luxusních obleků

OP Prostějov prodává nejlukrativnější součást firmy. Za výrobu luxusních obleků na míru chce utržit přes 100 milionů korun. Právě měřenky zůstávají poslední životaschopnou částí krachujícího oděvního giganta.

Zájemci o šití luxusních obleků mohou prostějovské měřenky získat ve výběrovém řízení, které vyhlásil zvláštní insolvenční správce. Jediným kritériem je cena. Prodává se strojní vybavení, zásoby, pohledávky a také stoprocentní obchodní podíly ve společnostech Bernhardt Fashion GmbH v německém Dautphetalu a Bernhardt Fashion SARL ve Francii.

Správce vyhlásil i výběrová řízení na prodej bývalých poboček OP v Jeseníku a v Konici a strojů a zařízení jesenické provozovny.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  02

OP Prostějov / ekonomická krize VII.

Zájemci si mohou koupit i nemovitosti vhodné pro výrobu měřenek. Podmínky výběrového řízení jsou nastaveny tak, aby případný výherce měl jistotu, že si požadovanou nemovitost koupí.

Očekává se, že se přihlásí tuzemské i zahraniční firmy z oděvního průmyslu, případně finanční investoři se zkušenostmi v této oblasti.

Zatímco podnikové odbory zahájení prodeje přivítaly, největší věřitel, Česká spořitelna, s navrženým způsobem nesouhlasí. Je pro prodej podniku jako celku.

Insolvenční správce připravuje také prodej bývalých poboček OP v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu a v Ostravě.

Otázka prodeje hlavního závodu, zda se bude prodávat po částech či celý, by mohla být vyřešena do poloviny roku 2011.

Zájemci si již nyní mohou koupit stojany, figuríny, pulty či vybavení podnikových prodejen.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  03

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


21. ledna 2011

Právníci vypracovali kvůli OP Prostějov na čtyři desítky žalob

Prozatím 40 odpůrčích žalob předal insolvenčnímu správci OP jeho právní zástupce. Správce je má podat v pondělí k brněnskému krajskému soudu. Počet ovšem není konečný, další žaloby na náhradu škody budou teprve následovat.

Cílem žalob, které reagují na výsledky forenzního auditu, je získat zpět peníze pro věřitele.

Takzvané odpůrčí žaloby, které napadají neúčinnost právních úkonů dřívějšího vedení, se týkají například služeb, které OP zaplatil, ale které neodpovídaly ceně. Šlo například o služby právní, ekonomické, reklamní či marketingové.

Například si zaplatili služby firmy, která je buď vůbec neposkytla nebo v neodpovídající míře.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  04

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


Žaloby jsou podány také na dřívější vedení podniku kvůli odměnám nebo prémiím, které byly špatně vyplaceny nebo v neoprávněné výši. Ve všech případech jde přitom o částky od tisíců korun až po miliony.

Žaloby se rozhodl přichystat insolvenční správce ve spolupráci s brněnským krajským zastupitelstvím kvůli výsledkům forenzního auditu.

Projednání žalob budou sledovat především věřitelé zkrachovalého podniku. V případě úspěchu by se totiž mohl do OP vrátit majetek, který byl dříve z firmy vyveden.

Dřívější vedení podniku těmito nevýhodnými úkony ovšem neodčerpalo tolik peněz, že by se to projevilo na insolvenci. V tom hlavní roli spíše hrála krize nebo například vliv levné čínské produkce.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  05

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


Rozhodnutí insolvenčního soudu o přeměně reorganizace na konkurz ale v prosinci 2010 zatím nepravomocně zrušil soud.

Kvůli tomu se zastavil prodej majetku, z něhož budou hrazeny nároky věřitelů. Další odklad zřejmě znamená, že hodnota majetku OP bude dále klesat.

Ještě v lednu 2010 měl podnik podle odhadu znalecké firmy cenu asi 1,17 miliardy korun, nyní to může být o stovky milionů méně.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  06

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


6. dubna 2011

OP Prostějov nadále prochází reorganizací, soud potvrdil zrušení konkurzu

Olomoucký vrchní soud potvrdil, že konkurz na společnost OP Prostějov neplatí a vrací se do do fáze reorganizace.

Oděvní podnik (OP) se do konkurzu dostal rozhodnutím samosoudce Jana Kozáka v květnu 2010. Soudce firmu poslal do konkurzu proto, že nikdo nepředložil reorganizační plán.

Soudkyně Krčmářová ale konkurz zrušila na podnět největšího věřitele OP, České spořitelny. Banka tvrdila, že insolvenční řízení bylo soudci Kozákovi přiděleno v rozporu se zákonem o soudech a soudcích. Soudkyně to svým rozhodnutím potvrdila.

Insolvenční soudce Kozák je vyloučen, aby o této věci rozhodoval a celá věc se vrací do fáze před vyhlášením konkurzu, kdy byl úpadek ještě řešen reorganizací, prohlásil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  07

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


Brněnský krajský soud nyní musí znovu určit, který z jeho soudců může ve věci rozhodovat a dále úpadek OP řídit.


19. května 2011

Hodnota bývalého giganta OP Prostějov klesá o desítky milionů měsíčně

Po měsících nejistoty a právních sporů okolo konkurzu kdysi největší textilky v Česku, OP Prostějov, je nyní jasněji. Případ převzala nová soudkyně a věřitelé budou brzy rozhodovat, co dál.

Podnik zatím dál hospodaří se ztrátou a tím pádem klesá i jeho hodnota, měsíčně se propadá o desítky milionů. Od ledna do března činil propad více než 50 milionů korun. Klesá i počet pracovníků.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  08

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


Zaměstnanci odcházejí bez odstupného. "Odstupné při výplatách mezd z důvodů nedostatku finančních prostředků nevyplácíme. Pracovníci dostávají pouze část mzdy bez odstupného.

Finančnímu úřadu rovněž není hrazena ani zálohová daň na daň z příjmu fyzických osob připadající na odstupné," uvedl insolvenční správce.

Znovu nastartovat řízení o úpadku Oděvního podniku by mohla nová insolvenční soudkyně Bohumila Čuprová. Insolvenční řízení v OP se nyní vrátilo do fáze reorganizace, pro kterou ovšem neexistuje reorganizační plán. Zkrachoval tak slibně rozjetý prodej majetku, zejména měřenek.

Věřitelé tak mohou buď předložit reorganizační plán, nebo OP opět poslat do konkurzu a znovu začít s prodejem.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  09

OP Prostějov / ekonomická krize VII.


Právník největšího věřitele České spořitelny však nyní přišel s tvrzením, že zisk z výroby měřenek zůstává v dceřiné společnosti OP Bernhardt Fashion GmbH v Německu. "OP nevytváří téměř žádný vlastní profit," uvedl.

Pověřený ředitel OP to odmítl. "Účelová konstrukce o údajném vyvádění finančních prostředků do zahraniční dceřiné společnosti je nepravdivá. Zavádějící úvaha o údajném tunelování může vážně poškodit výrobu měřenek stejně jako očekávaný proces prodeje."

Problém se podle něj týká zrušení dispozičních práv zahraničním zaměstnancům k účtům a jejich převod na vedení mateřské společnosti OP, což je časově i administrativně náročný proces.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  10

OP Prostějov / ekonomická krize VII.Náměty k zamyšlení

 1. V čem spatřujete hlavní problém probíhajícího insolvenčního řízení z pohledu věřitelů?
 2. Domníváte se, že je reálně možné, že by věřitelé využili možnost připravit reorganizační plán, nebo opět zvolí konkurz?
 3. Jaký dopad může mít přerušení prodeje fungující části podniku na její cenu a případné další fungování?

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  11

2/ OC FIS NORDIC - úpadek


12. března 2012

Soud uznal věřitelům libereckého šampionátu pohledávky za 92 miliónů

Pražský městský soud uznal 47 z celkem 56 přezkoumávaných pohledávek v hodnotě přes 92 miliónů korun, které přihlásili věřitelé v konkurzu na pořadatele lyžařského šampionátu v Liberci - OC FIS NORDIC.

Celkem se do konkurzu přihlásilo 69 věřitelů s pohledávkami za téměř 400 miliónů korun. Zbylých 13 vadných pohledávek bude přezkoumáno až dodatečně.

Nyní bude na insolvenční správkyni Marcele Marešové, aby zjistila skutečnou hodnotu dlužníkova majetku. Poté se bude rozhodovat o způsobu zpeněžení.

Při pondělním jednání vyšlo najevo, že pořadateli šampionátu zbyl pouze majetek movitý - stoly či počítačové vybavení.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  12

OC FIS NORDIC - úpadek


Likvidátor ocenil majetek pořadatele v roce 2010 jeho účetní hodnotou na zhruba čtyři miliony korun. Insolvenční správkyně ale nyní předpokládá, že se hodnota movitého majetku pohybuje v řádech tisíců korun. V úschově je navíc asi 160 000 korun.

Záleží proto na tom, jestli se dohledá další majetek nebo případně jestli se správkyni podaří vyhrát nějaké soudní spory, které běží.

V případě, že by byl majetek dlužníka zanedbatelné hodnoty a nepostačoval k uspokojení věřitelů, soud ze zákona konkurz zruší a věřitelé budou odkázáni se svými nároky na likvidaci.

Likvidátor splnil svou zákonnou povinnost a podal insolvenční návrh vzhledem k tomu, že bylo zcela evidentní, že sdružení, které měl za úkol likvidovat, je předluženo. Podle likvidátora je aktuální situace takové, že ve sdružení žádné další prostředky nejsou.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  13

OC FIS NORDIC - úpadek


Jedním z největších věřitelů je liberecký dopravní podnik, kterému pořadatelé nezaplatili zhruba 21 miliónů korun za zajištění bezplatné městské dopravy v době lyžařského mistrovství.

Mezi věřiteli je také Finanční úřad pro Prahu 1, který požaduje za neuhrazení daňové povinnosti a vrácení části dotací, u kterých byla porušena rozpočtová pravidla, přes 170 miliónů korun. Jeho nárok zatím ale nebyl přezkoumán, kvůli vadám přihlášky.

Kdo konkrétně nese za dluhy vinu, zjišťuje policie, která nyní zkoumá některé účetní doklady.

V souvislosti s lyžařským šampionátem se soud již zabývá dvěma trestními kauzami. Tři obžalovaní jsou souzeni pro podvod za téměř čtyři miliony korun při nákupu nábytku pro rekonstruované vysokoškolské koleje.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  14

OC FIS NORDIC - úpadek


Bývalý rektor univerzity a majitel firmy Investing CZ zase čelí obžalobě za to, že zadal dodatečnou zakázku na dodávku nábytku zhruba za 24,3 miliónu korun bez jakékoli soutěže vítězi původní zakázky. Měli se tak dopustit pletichy při veřejné soutěži.

Mistrovství světa v klasickém lyžování se v Liberci konalo od 18. února do 1. března 2009. Z veřejných zdrojů šly na jeho uspořádání a vybudování sportovišť přes dvě miliardy korun - ze státního rozpočtu téměř 1,5 miliardy korun, z rozpočtu Liberce asi 400 miliónů a Liberecký kraj přidal přibližně 165 miliónů.

Samotný organizační výbor hospodařil s rozpočtem přes 632 miliónů korun, šampionát ale zejména kvůli nízké návštěvnosti skončil s dluhy.


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  15

OC FIS NORDIC - úpadekNáměty k zamyšlení

 1. Domníváte se, že je vhodné, aby stát vkládal veřejné prostředky do akcí, kde nemá kontrolu nad jejich využitím? Připomínám, že stát nárokuje v konkurzu téměř 110 mil. Kč z dotací, kde pořadatelé porušili pravidla jejich využití.
 2. Nakolik se na neúspěchu tohoto projektu projevil i přístup ostatních podnikatelů v regionu - přemrštěné ceny za ubytování a stravování a pod.?
 3. Jaké by měly být zásady pro pořádání podobných akcí, co se týče jejich finančního zajištění, aby nemohlo dojít k tak zásadnímu poškození subjektů, které se na nich podílení pouze smluvně?

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  16

3/ DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

V rámci schváleného projektu restrukturalizace podniku byl kromě jiného vybrán majetek k prodeji, aniž by se ovlivnila funkčnost (životaschopnost) podniku.

Jedná se o:

 • 2 generátory el. proudu,
 • 4 mobilní chladící jednotky,
 • 2 nákladní automobily IVECO,
 • 30 ks výčepních zařízení,
 • 2 ks párty stanů,
 • soubor drobného majetku.

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  17

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Jako příklad na ocenění dlouhodobého majetku použijeme výčepní zařízení.

Zařízení bylo pořízeno v roce 2007, ocenění je prováděno pro rok 2015 a stáří zařízení je tedy 8 let.

o
Položka Hodnota
Pořizovací (výchozí) cena136 800,--
Cenový index K11,348
Koeficient technického zhodnocení K21

Výchozí hodnota = 136 800 * 1,348 * 1 = 184 406,--


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  18

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Zařízení bylo pořízeno jako nové, nebylo dosud opravováno a jeho stav odpovídá době používání.

Položka Hodnota
Výchozí technická hodnota100 %
Základní amortizace53 %
Přirážka/srážka za technický stav0

Stanovení technické hodnoty

Technická hodnota = [100 * (100 - 53)*(100 + 0)] / 10 000 = 47 %


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  19

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Výčepní zařízení bylo pořízeno jako nové a zařízení nebylo dosud nahrazeno lepším provedením tudíž nedochází k morálnímu opotřebení.

Položka Hodnota
Technická hodnota nového stroje100 %
Koeficient morálního opotřebení K 30 %

Stanovení výchozí technické hodnoty

Výchozí technická hodnota = 100 - 0 = 100 %


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  20

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Vycházíme z vypočtených hodnot.

Položka Hodnota
Výchozí cena - VC184 406,00
Technická hodnota - TH47 %

Stanovení časové ceny

Cena časová = 184 406 * 0,47 = 86 670,80


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  21

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Vycházíme z vypočtených hodnot.

Koeficient prodejnosti je určen ve výši 0,9, vzhledem ke skutečnosti, že zařízení je možné využít u jiného uživatele bez zásadních úprav, je jeho prodejnost dobrá.

Položka Hodnota
Cena časová - CČ 86 670,80
Koeficient prodejnosti K 40,9

Stanovení obecné ceny

Cena obecná = 86 670,80 * 0,9 = 78 003,--


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  22

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 08

Drobný majetek se rozděluje podle charakteru majetku do čtyř skupin a s ohledem na předpokládanou životnost (T) tohoto majetku je stanovována míra opotřebení (Ot) v závislosti na délce užívání.

Ocenění drobného majetku
 • Qt - koeficient opotřebení
 • T - předpokládaná životnost (v letech)
 • t - doba využívání majetku (v letech)

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  23

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Označení kategorie Majetek Životnost
(T)
A
 • počítače
 • počítačové periférie
4
B
 • software
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5
C
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8
D
 • nábytek
10
E
 • sklo, porcelán
2


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  24

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 08

Průmyslový vysavač značky BOSCH byl pořízen v roce 2011. Pořizovací cena činila Kč 14.399,--. Pro ocenění bude zařazen do kategorie drobného majetku C.

Položka Hodnota
VC 14 399
Předpokládaná životnost T8
Doba užívání3

Ocenění drobného majetku

Q t = 1 - (0,9 / 8 *3) = 0,6625
Obvyklá cena = 14 399 * 0,6625 = 9 539,30


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  25

DLP / 08

Kategorizace movitého majetku s delší životností
Označení
kategorie
Majetek Životnost
(T)
Koeficient
zůstatkové hodnoty
(Ot)
P
 • počítače
 • software
 • počítačové periférie
 • předměty spotřebního
  charakteru
4
E
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  26


DLP / 08


Kategorizace movitého majetku s delší životností
Označení
kategorie
Majetek Životnost
(T)
Koeficient
zůstatkové hodnoty
(Ot)
N
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8
B
 • nábytek
 • bytové doplňky
 • stavební úpravy
10


 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  27

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 08

 1. Podle vzoru zpracujte ocenění výčepního zařízení z roku 2005, s životností 10 let a pořizovací cenou Kč 85.000,--, cenový index je 1,387. Ostatní údaje jsou shodné s údaji uvedenými u již provedeného ocenění výčepního zařízení. 1
 2. Podle vzoru zpracujte ocenění 4 položek drobného movitého majetku (ke každé kategorii majetku A - D jeden). Položky vyberte z Vašeho okolí (domácnost). 1
 3. Proveďte ocenění nákladního automobilu Mercedes-Benz, Sprinter - skříň, metodou cenového porovnání podle údajů z minimálně 5 nabídek zjištěných v internetových bazarech. Cenu určete jako aritmetický průměr. Předmětné nabídky přiložte k ocenění. 1, 2

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  28

DLP / Pivovar Pardubice


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 13.07.2020, 11:01:16strana  29

DLP / Pivovar Pardubice


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vypracování DLP zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem zpracovávaného zadání.

Dodržujte pokyny pro zpracování a úpravu DLP uvedené na www.halek.info.


(i) Konec výpisu prezentace.