[halek.info] Prezentace ke cvičení z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

10. Likvidace podniku

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  úvod


Úvod

Cvičení finišuje ve sledování vývoje insolvenčního řízení v Oděvního podniku Prostějov.

Naposledy se vrátíme ke dvěma v minulosti zmíněným podnikům, a to společnosti TPCA Kolín a do drogistického řetězce Schlecker.

Dlouhodobý příklad Pivovaru Pernštejn zakončíme zhodnocením dopadů krize na podnik podnik jako celek.

Odkazy

ihned.cz


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  01

1/ OP Prostějov / ekonomická krize IX.


20. září 2011

Na krachu OP Prostějov chtěla vydělat i sama správkyně,
tvrdí věřitelé

V posledních týdnech čelí insolvenční správkyně, kterou brněnský krajský soud jmenoval v červnu, tvrdé kritice. Někteří věřitelé jí vytýkají neodbornost při prodeji podniku a zároveň upozornili na to, že prosazovala, aby na úpadku OP vydělala firma, ve které figuruje.

Ze zápisu vyplývá, že správkyně navrhla věřitelskému výboru, aby schválil, že účetní a daňové záležitosti bude vykonávat společnost Katea. Takový krok je podle věřitelů zcela skandálním příkladem zbytečných nákladů. Zaprvé OP má své vlastní účetní oddělení, zadruhé by tyto činnosti měla provádět sama správkyně a za třetí je správkyně součástí týmu společnosti Katea.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  02

OP Prostějov / ekonomická krize IX.

Katea je účetní a daňová kancelář z Brna. Na svých internetových stránkách uvádí, že právní zastoupení a služby má ve firmě na starosti právě Miloslava Horská - insolvenční správkyně OP.

Správkyně také potvrdila, že výtky věřitelů obdržela, jakékoliv pochybení ale odmítla. Řekla jen, že co se týče firmy Katea, její smlouvu s touto společností odsouhlasil věřitelský výbor.

Věřitelé také kritizují snahu správkyně získat souhlas soudu s prodejem části nemovitého majetku mimo dražbu. Jde například o rozsáhlé pozemky u areálu OP či u hlavního nádraží v Prostějově, na kterých leží železniční vlečka k podniku. Samotný OP by pak zůstal zcela osekaný.

"Pevně věříme, že tak není připravována půda pro laciný výprodej areálu předem vybranému zájemci a že se touto záležitostí bude detailně zabývat dozorující státní zástupce," prohlásil zástupce věřitelů a požádal soud, aby činnost správkyně prověřil, a případně ji odvolal.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  03

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


Krajský soud již správkyni nařídil, aby údaje ohledně prodeje OP Prostějov doplnila nebo opravila. "Jestliže se jedná o prodej některé části podniku, správkyně musí řádně specifikovat majetek, který věcně souvisí s činností divize výroby oděvů na míru v návaznosti na soupis majetkové podstaty," rozhodla nedávno asistentka soudce Krajského soudu v Brně.

To v překladu znamená, že soud chce vědět, pokud se něco bude prodávat, jak to souvisí s výrobou měřenek.

"Insolvenční správkyni se nepodařilo rozjet žádný podstatný prodej ani výběrové řízení na měřenky. Její kroky naopak budí velké pochybnosti, když navrhuje prodat rozvojové území u hlavního areálu a napojení na železnici samostatně bez vazby na areál," uvedl advokát jednoho z věřitelů.

"Očekávaný výtěžek z prodeje areálu by se tak snížil až o desítky procent. Dělá nestandardní kroky vůči náhradníkům věřitelského výboru a neplní ani výslovné pokyny soudu," doplnil.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  04

OP Prostějov / ekonomická krize IX.

2. listopad 2011

Soud povolil rozprodej bývalých poboček a pozemků OP Prostějov

Krajský soud v Brně povolil insolvenční správkyni prodej bývalých poboček OP a příslušných pozemků. Ve výběrovém řízení tak budou k mání budovy v Olomouci, Uherském Hradišti, Ostravě, Konici, Jeseníku či Lošticích. Na toto rozhodnutí čekali zaměstnanci a věřitelé zkrachovalého OP Prostějov několik měsíců.

Na rozhodnutí o prodeji poboček jsme dlouho čekali. Je to posun dopředu. Budovy chátraly a ztrácely na hodnotě, je to určitě pozitivní zpráva i pro budoucnost celého podniku," pochvalovala si předsedkyně odborů v OP Prostějov.

Ve dvou dílnách měřenek, skladech a několika firemních prodejnách nyní podle ní pracuje kolem čtyř set lidí a všichni zaměstnanci s napětím očekávají, co bude s podnikem dál.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  05

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


"V kalhotové a sakové dílně v měřenkové výrobě zatím práce je a děvčata dělají. Doufáme, že se dílna prodá jako celek a zaměstnancům práce zůstane. Jen aby se celá výroba neodstěhovala někam jinam. Poté, co soud rozhodl o prodeji poboček, snad brzy padne rozhodnutí také o prodeji měřenkové výroby," podotkla předsedkyně odborů.

Právě nynější rozhodnutí soudu otevírá podle odborníků do budoucna mimo jiné i cestu k prodeji výroby obleků na míru, tedy zmíněných měřenek, která je poslední výdělečnou částí podniku.

Asistentka soudkyně Krajského soudu v Brně Barbora Tichá uvedla, že hlavním kritériem pro prodej poboček Oděvního podniku bude nejvýhodnější nabídka.

"Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, případně bude platba zajištěna jiným vhodným způsobem. Jedná se o majetek zajištěný pro Českou spořitelnu, která kupní smlouvy jako zajištěný věřitel musí odsouhlasit," popsala.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  06

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


Insolvenční správkyně potvrdila, že usnesení soudu o prodeji poboček OP už dostala. "Okamžitě zahájím veškeré úkony, které budou směřovat k realizaci tohoto usnesení. Harmonogram prodeje je nastíněn a bude se dolaďovat," uvedla insolvenční správkyně.

Nabídku chce široce inzerovat, aby se přihlásilo co nejvíce zájemců. Správkyně dodala, že co nejdříve chce zahájit i prodej měřenek. V tomto případě ale soud zatím nerozhodl.

19. listopad 2011

Bývalé manažery OP Prostějov podezřívá policie z tunelování firmy

Bývalí manažeři a zaměstnanci zkrachovalého Oděvního podniku jsou podezřelí z jeho tunelování. Koho přesně se to týká, však policie nesdělila. Nikoho zatím neobvinila.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  07

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


Odbor hospodářské kriminality vede trestní řízení proti statutárním zástupcům a zaměstnancům Oděvního podniku Prostějov, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestných činů zneužití informací a postavení v obchodním styku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, a poškozování věřitele.

Toho se mohli dopustit tím, že nehospodárně nakládali s majetkem společnosti," uvedl vrchní komisař z krajské hospodářské kriminálky.

Kriminalisté se ještě chtějí dostat ke klíčovým dokumentům obchodní, výrobní a technické povahy.

V podezření se ocitl třeba bývalý šéf OP , který si podle jedné z žalob v letech 2004 až 2007 měl vyplatit na prémiích více než 26 milionů korun. Dále jde o různé nevýhodné smlouvy s obchodními partnery či "malé domů" pro jeho příbuzné. Například dcera bývalého šéfa Oděvnímu podniku pronajímala prostory pro firemní prodejnu v Prostějově třikrát dráž, než bylo obvyklé.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  08

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


5. prosince 2011

Majetek OP chce dvacet firem, policie dál vyšetřuje tunelování podniku

Rozprodej majetku zkrachovalého OP Prostějov pokračuje. O budovy někdejšího textilního kolosu v Olomouci, Uherském Hradišti, Ostravě, Drahanech a Lošticích a rekreační středisko Karlštejn má zájem dvacet firem, které se přihlásily do výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení má být znám do tří týdnů. Kromě nich ale zbývá ještě prodat nejlukrativnější část podniku, výrobu obleků na míru.

"Materiál k zahájení výběrového řízení na prodej měřenek je připravený. Celý proces však může být zahájený až po rozhodnutí soudu o povolení prodeje mimo dražbu," uvedla insolvenční správkyně.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  09

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


V dílně nyní pracuje necelých čtyři sta lidí, kapacita je kolem dvě stě šedesáti obleků za den. Soutěž ukáže, zda tradiční výroba v Prostějově zůstane, či nikoliv. Právě značka Oděvní podnik je nejcennější.

8. února 2012

Prostějov může přijít i o poslední fungující část Oděvního podniku

Brněnský insolvenční soud začal psát poslední kapitolu krachu OP Prostějov. Povolil totiž prodej dílny na výrobu obleků na míru, takzvaných měřenek, mimo dražbu, přičemž hlavním kritériem výběrového řízení bude cena.

Během následujících měsíců se tak rozhodne o tom, zda tradiční značka a výroba oděvů zůstane v Prostějově zachována.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  10

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


"Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správkyně zpeněžila část podniku měřenky. Věřitelský výbor stanovil podmínky prodeje. Základním kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny," uvedla v odůvodnění rozhodnutí krajského soudu asistentka soudkyně

Měřenky jsou poslední funkční částí bývalého OP, přes tři stovky zaměstnanců zde šijí obleky na míru vesměs pro bohatší západní klientelu. Samotná dílna si na sebe vydělá, spolu se značkou OP je takzvaným zlatým vejcem krachující firmy.

Zájemcům jsou k dispozici stroje, výrobní linky, technologická část, know-how výroby měřenek a na vítěze přejdou i zaměstnanci. Vůbec však není jisté, zda dílna zůstane v Prostějově.

Není pravděpodobné, že by nový majitel koupil celý areál. V rozsáhlém areálu OP na západě města totiž měřenky zabírají pouze několik hal a kanceláří v jedné z mnoha budov.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  11

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


K dispozici je podle správkyně například opuštěný závod OP v Jeseníku na severu kraje nebo nemovitosti v Konici na Prostějovsku. Vítěz si však může také kdekoliv postavit nový závod na zelené louce nebo třeba využít nějaký stávající objekt. Během následujících několika dní chce proto insolvenční správkyně aktualizovat podmínky výběrového řízení.

"Víme o zájemcích, kteří mají o měřenky dlouhodobý zájem. Ty písemně obešleme," dodala Horská. O jaké firmy jde, o to se kvůli nestrannosti nechce zajímat. Podle dřívějších zpráv se ale jedná o několik tuzemských a zahraničních společností, vesměs z branže.

Na rozhodnutí soudu o prodeji měřenek netrpělivě čekali věřitelé. Dílnu je třeba urychleně prodat.

Ani prodej měřenek však v žádném případě nepokryje dluhy zkrachovalého Oděvního podniku. Své pohledávky vůči firmě nárokuje podle insolvenčního rejstříku více než pět set věřitelů, kteří žádají přes dvě miliardy korun. Poslední znalecký posudek přitom ohodnotil dílnu měřenek asi na sto sedmdesát milionů korun.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  12

OP Prostějov / ekonomická krize IX.


Náměty k zamyšlení

 1. Domníváte se, že může být pro investora strategicky důležité, aby měl zbytkový podnik OP přístup k vlečce?
 2. Je podle Vašeho názoru vhodné nesvazovat prodej funkční části podniku i s jejím konkrétním umístěním?
 3. Zhodnoťte aktuální šance zbytku OP na další existenci v ČR.

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  13

2/ Úpadek řetězce Schlecker


6. dubna 2012

Penta má zájem o převzetí řetězce drogerií Schlecker

Česko-slovenská skupina Penta Investments se podle magazínu Der Spiegel zajímá o koupi německého řetězce drogerií Schlecker, který je v insolvenci. "Podali jsme insolvenčnímu správci nezávaznou nabídku," potvrdil mluvčí Penty.

Podle Spiegelu je tak doposud jediným vážně braným uchazečem o finanční vstup do německého Schleckeru.

Do konce března uzavřel Schlecker po celém Německu přes 2 000 prodejen a o práci přišlo asi 10 000 lidí. Firma působí také v Rakousku, Španělsku, Francii, Itálii, Česku, Polsku a Portugalsku. Českého Schleckeru se finanční problémy mateřské společnosti podle dřívějšího vyjádření jeho vedení nijak nedotkly.

"Nabídku jsme podali minulý pátek, takže se k ní německý insolvenční správce zatím nevyjádřil," uvedl mluvčí. Celá transakce je podle něj zatím v iniciační fázi.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  14

Úpadek řetězce Schlecker


Podle Spiegelu však skupina odmítá spolupracovat s dětmi zakladatele řetězce, Meike a Larsem Schleckerovými, kteří se snaží najít spoluinvestora, jenž by rodinný podnik pomohl zachránit. Penta si údajně dovede představit pouze symbolický menšinový podíl sourozenců.

Insolvenční správce Arndt Geiwitz nedávno oznámil, že eviduje pět vážných zájemců o koupi Schleckeru. Rozhodující podle něj bude výše nabídky, poslední slovo při výběru investora ale budou mít věřitelé. Uzávěrka nabídek se předpokládá v květnu.

Kupní cena i objem nutných investic do provozů zůstávají podle Spiegelu zatím nejasné. Na modernizaci každého ze zhruba 3 000 obchodů v Německu by mělo připadnout asi 30 000 eur (zhruba 738 000 Kč). Jen investice by si tak vyžádaly okolo 90 milionů eur (2,2 miliardy Kč).

Koncept Penty podle něj předpokládá, že by se v optimálním případě nezavíraly další filiálky ani se nepropouštěli další zaměstnanci.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  15

3/ TPCA Kolín - omezení výroby


28. března 2012

Kolínská TPCA pošle kvůli omezení výroby část zaměstnanců na Slovensko

Rozporuplná čísla přicházejí o situaci na českém automobilovém trhu. Zatímco Škoda a Hyundai hlásí v loňské bilanci vyšší produkci i zisky, kolínské automobilce TPCA klesl zisk před zdaněním o 74 procent na 371 milionů a tržby o desetinu na 40 miliard korun. Důvodem je pokles výroby. TPCA kvůli tomu pošle část ze svých 300 tisíc zaměstnanců do sesterské továrny na Slovensko.

Automobilka TPCA, výrobce vozů Toyota, Peugeot a Citroen, by měla letos vyrobit o pětinu méně aut než loni. V květnu začne v továrně platit zkrácený pracovní týden a sníží se i počet směn.

Společnost TPCA proto propustí 150 agenturních zaměstnanců a zhruba stejný počet kmenových pracovníků odejde dočasně pracovat do sesterských závodů, především do slovenské Trnavy.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  16

TPCA Kolín - omezení výroby


Jak dlouho na Slovensku zůstanou, není podle prezidenta TPCA zatím jasné. „V současné době plánujeme šestiměsíční vyslání na Slovensko. Je možné, že podle podmínek za ten půlrok dojde k prodloužení. Bude zachována mzda ve stejné výši jako mají v TPCA a navíc jim budou kompenzovány zvýšené náklady vyplývající třeba z dojíždění nebo ze zvýšeného poplatku za telefony a podobně,“ přiblížil.

To, že se vedení automobilky podařilo najít pro tyto lidi práci a zatím nebylo nutné přistoupit k propouštění, uvítal i kolínský starosta. „Pro vedení města by naopak bylo nepříjemnou zprávou, kdybychom v Kolíně měli nových 150 nezaměstnaných, což se právě tímto opatřením nestane a to je pro nás primární záležitost. Samozřejmě můžeme se bavit o dalších věcech, jako zrušení směn a tím pádem třeba zrušení některých autobusových linek směr TPCA. Ale to jsou podružnosti.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  17

TPCA Kolín - omezení výroby


Podle vedení TPCA poznamenal výsledky automobilky slabší prodej malých aut v západní Evropě. „TPCA vyrábí výhradně jen malá auta. A tím, že jsme orientovaní na jediný model, jsme hodně závislí na tom, jak se vyvíjí trh. Automobilka TPCA zažívala zlaté časy v době hospodářské krize, kdy byl po celé Evropě obrovský hlad po malých automobilech a také bylo šrotovné.

V tuto chvíli, kdy se ekonomika trošku vzmáhá, lidé mají více peněz a jsou ochotni utrácet za větší vozy. Souvisí to i s tím, že na trhu s malými automobily přibývá více konkurentů a modely z TPCA jsou také konstrukčně už zastaralejší.

Co se týče letošního výhledu automobilky TPCA, nelze očekávat příliš velký nárůst výroby. „Naopak například Škoda, která má v nabídce nový model, který konkuruje kolínským automobilům, právě přebere část zákazníků. Nejen TPCA ale i výrobcům malých aut v Evropě.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  18

4/ DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 10

Jako poslední část DLP provedeme zpětnou analýzu celkových dopadů krize na podnik včetně změn, které se v něm udály a ještě budou muset udát.

Krize firmy měla základ v odbytové krizi, způsobené poklesem prodejů trvajícím již od roku 2010.

Tím, že došlo k výraznému poklesu tržebzvýšení nákladů, se podnik propadl do ztráty. Zároveň docházelo k úbytku objemu oběžného majetku, což vedlo k horší schopnosti splácet závazky.

Odbytová krize byla navíc umocněna i 2 mimořádnými událostmi, které měly dopad na ekonomickou stránku podniku.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  19

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 10

Z předchozího vyplynula pro firmu potřeba 2,4 mil. Kč. Z části byla pokryta krátkodobým úvěrem ve výši 1 mil. Kč, zbylý 1,5 mil. Kč byl poskytnut v rámci reorganizace jako střednědobý úvěr na 2 roky.

Management byl donucen věřiteli k sestavení a realizaci plánu reorganizace podniku.

Jeho cílem bylo:

 • zvýšit objem čtvrtletních tržeb o 10%,
 • snížit provozní náklady o 10%,
 • snížit krátkodobé závazky (mimo úvěr) o 20%,
 • nalézt možné varianty, jak změnit majetkovou strukturu ve prospěch likvidnějších složek a zároveň prodat narůstající zásoby piva a dalších produktů,

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  20

DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 10

 • podnik připraví výhled na snižování úvěrové angažovanosti banky, zejména pro dlouhodobé úvěry.

Vedení podniku tento plán nedokázalo naplnit a po dohodě s věřiteli byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Věřiteli byl schválen reorganizační plán, který uvažuje s následujícím vývojem:

 • časový horizont naplnění plánu je 1 rok,
 • hlavní věřitel Česká spořitelna (Erste banka) poskytne střednědobý úvěr na 2 roky v celkové částce 2,5 mil. Kč, přičemž podmínky předpokládají splacení 50% úvěru před koncem probíhající reorganizace.

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  21

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 10

Reorganizační plán uvažuje s následujícím vývojem:

 • v podniku došlo ke snížení počtu THP pracovníků z 26 na konečných 16, u dělnických profesích ke snížení z původních 48 na 42 lidí,
 • podnik se zbavil přebytečného majetku, dražba vynesla celkem 1.750.000,-- Kč,
 • firma se rozhodla provozovat síť prodejen "Pivovarka" nikoliv jako firemní prodejny, ale formou franšízy,
 • nově se zavedla podpora pro síť restauračních zařízení opět formou franšízy s pojmenováním "Pernštejnka".

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  22

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 10

Reorganizační plán uvažuje s následujícím vývojem:

 • v reakci na výsledky vlastní analýzy obchodní úspěšnosti produktů dojde k mírnému útlumu produkce Pernštejnu Dia, Kovář a Backer,
 • naproti tomu bude rozšířena podpora produktů řady Porter,
 • podnik rovněž uvede na trh další produkty - Ozzobír-speciální 11°, LIMO s příchutí tonic, lesní plody, jahoda a jablko.
 • věřitelé odsouhlasili, že u dlužných částek nebudou vyžadovat sankční poplatky, penále a úroky z prodlení,

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  23

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 10

Reorganizační plán uvažuje s následujícím vývojem:

 • pro všechny existující závazky byl sjednán splátkový kalendář
 • byly zmrazeny mzdy zaměstnanců, navíc management přišel o 15% mezd s tím, že pokud bude naplněn reorganizační plán, bude managementu zpětně vyplaceno 70% celkového snížení platu,
 • s ohledem na zlepšující se vývoj ekonomické situace podniku je šance na naplnění reorganizačního plánu vysoká.

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  24

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 10

Reorganizační plán uvažuje s následujícím vývojem:

Mimo ekonomických dopadů bude podnik:

 • vybaven potřebným elektronickým systémem protipožární ochrany,
 • vykoupeno potřebné množství sudů a skla ,
 • dokončena oprava a rozšíření poškozených skladovacích prostor v areálu pivovaru.

Celkově se předpokládá, že stabilizace podniku by měla trvat do poloviny roku 2015, v jehož průběhu by mělo skončit i insolvenční řízení.


 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  25

DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 10

 1. Analyzujte předpokládané výsledky všech protikrizových opatření na podnik včetně rizik, které se podařilo eliminovat. Popište, nakolik se opatřeními zlepšila pozice podniku z pohledu potenciální krize. 1, 2
 2. Stanovte podmínky a obsah poskytovaných franšíz "Pivovarka" pro prodejny a "Pernštejnka" pro restaurace. 1, 2
 3. Zhodnoťte DLP formou SWOT analýzy jak z pozice jeho obsahu či srozumitelnosti, tak i možného přínosu pro Vás. 1

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  26

DLP / Pivovar Pardubice


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 13.07.2020, 11:17:26strana  27

DLP / Pivovar Pardubice


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vypracování DLP zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem zpracovávaného zadání.

Dodržujte pokyny pro zpracování a úpravu DLP uvedené na www.halek.info.


(i) Konec výpisu prezentace.