Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3/ DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 04

V minulém DLP byla nastíněna problematika odbytové krize, se kterou se podnik potýká. Z ekonomického pohledu byl zmíněn negativní vliv, vyplývající z poklesu hospodářského výsledku v posledních letech. Odbytová krize ovšem má i další průvodní ekonomické jevy, a proto bylo podnikání pivovaru podrobeno finanční analýze.

Níže lze nahlédnout do vybraných ekonomických dat podniku:

Rozvaha Pivovaru Pernštejn

Výsledovka Pivovaru Pernštejn

Výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách.