Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ DLP / Pivovar Pardubice


DLP / 05

Pivovar se v poslední době potýkal s celou řadou mimořádných událostíkrizových situací, které poukázaly na jeden zásadní nedostatek dosavadního stylu řízení podniku.

Chybí systematické zpracování postupů, jak by měli jednotliví manažeři / pracovníci reagovat na vzniklou mimořádnou událost / krizovou situaci.

Kromě zpracovaných protipožárních plánů, které nebyly v posledních 10 letech významně aktualizovány nemá podnik zpracovány žádné postupy, které by odpovídaly krizovému plánu.