Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ DLP / Pivovar Pardubice

DLP / 10

Jako poslední část DLP provedeme zpětnou analýzu celkových dopadů krize na podnik včetně změn, které se v něm udály a ještě budou muset udát.

Krize firmy měla základ v odbytové krizi, způsobené poklesem prodejů trvajícím již od roku 2010.

Tím, že došlo k výraznému poklesu tržebzvýšení nákladů, se podnik propadl do ztráty. Zároveň docházelo k úbytku objemu oběžného majetku, což vedlo k horší schopnosti splácet závazky.

Odbytová krize byla navíc umocněna i 2 mimořádnými událostmi, které měly dopad na ekonomickou stránku podniku.