[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

01. Úvod do krizového managementu

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  úvod


Úvod

V prvním (1) tématu přednášek zařadíme krizový management do systému manažerských činností a mezi jednotlivé formy managementu jako takového.

Uděláme si rovněž základní přehled o jeho 1) náplni, 2) základech, na kterých staví, a 3) samostatných disciplínách, které jsou jeho součástí.

V další části se budeme podrobněji věnovat tomu, co nutnost použití metod krizového managementu vyvolává, a to jsou 1) krize2) mimořádné události.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  01

1/ Základní pojmy krizového managementu


Řízení je nezbytné pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí.

Management se běžně rozkládá do 5 základních funkcí řízení:


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  02

Základní pojmy krizového managementu


Management

ucelený soubor ověřených přístupů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí manažerských funkcí, jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů firmy, včetně její prosperity.


Krizový management

soubor 1) specifických přístupů2) metod, využívaných řídícími pracovníky ke zvládnutí funkcí systému za podmínek působení nepříznivých vlivů z důvodu vzniku určitého typu mimořádné události.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  03

Základní pojmy krizového managementu


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  04

Základní pojmy krizového managementu


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  05

2. Krizové situace


Krizový management

způsob řízení systému, jehož předmětem je zvládání mimořádných událostíkrizových situací různého rozsahu.


Krizová situace může vzniknout:


Není podstatné, zda konflikt vzniká postupně na základě rozdílných zájmů (politický konflikt, obchodní konflikt atd.), či náhle (loupež).

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  06

Vznik krize a její parametry

Okamžik krize

Průběh změny parametrů a okamžik krize

Katastrofy (výbuch plynu) = skoková krize.

Ekonomický úpadek společnosti = pozvolná krize.


Intenzita krize 

» Podstránka:

Intenzita krize

U konfliktních krizí je typické, že intenzita krize se může měnit v čase, příkladem je průběh intenzity konfliktu tzv. "studené války" v letech 1947 - 1990, uvedený na následujícím obrázku.

Intenzita politické krize v období 1948 - 1990

Představuje stupeň agresivnosti subjektů konfliktu. Nejedná se tedy o závažnost krize.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  07

Charakteristika krize

Krize je charakterizována:

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  08

Charakteristika krize


Management krizí rozeznává 3 časové etapy:


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  09

3. Kvantifikace krizí


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  10

Kvantifikace krizí


Parametry charakterizující krizi mohou být:


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  11

Příklad 01: Železniční nehoda ve Studénce


8. srpna 2008 v 10:30 hodin mezinárodní vlak EC 108 Comenius jedoucí na trase Krakov – Praha narazil v železniční stanici Studénka do konstrukce opravovaného silničního mostu, která se několik sekund před tím zřítila na železniční trať

Vykolejila lokomotiva a první čtyři vagóny, na sousední koleji pak ještě tři vagóny nákladního vlaku. Zemřelo 8 lidí, 95 dalších bylo zraněno. Celková škoda přesáhla 177 mil. Kč.

8. srpna 2008 dopoledne probíhaly přípravy na zasunutí konstrukce mostu. Stavební firma nevyhodnotila tyto činnosti jako natolik závažné, aby o nich informovala provozovatele dráhy a žádala ho o omezení provozu, takže vlaky po trati jezdily plnou rychlostí.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  12

Příklad 01: Železniční nehoda ve Studénce

V 10:30 se opravovaný most rozvlnil, sjel z pomocných podpěr a spadl do kolejiště, přímo před přijíždějícím vlakem s asi 400 cestujícími.

Strojvedoucí zaregistroval pád mostu a stihl použít rychlobrzdu, dokázal tak snížit rychlost ze zhruba 135 kilometrů na 90, i tak ale byly následky tragické.

Náraz lokomotivy zdeformoval, potrhal a posunul ležící most, jenž se zarazil o odstavené nákladní vagony na sousední koleji. Poškozená lokomotiva ještě vyjela na ležící mostní konstrukci a zastavila se. Několik vagónů za lokomotivou setrvačné síly zbytku vlaku vykolejily a vytlačily na ležící most, kde minuly lokomotivu a následně se ještě bočně střetly s odstavenými nákladními vagóny.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  13

Příklad 01: Železniční nehoda ve Studénce

Drážní inspekce vyčíslila materiální škody na železnici na 136 mil. Kč (120 mil. souprava EuroCity, 6 mil. nákladní vlak a 10 mil. trať). Škoda na mostě není započítána, stejně jako náklady na zprovoznění tratě a zajištění dočasné náhradní dopravy.

Záchranné práce byly zahájeny téměř okamžitě. První záchranářská jednotka dorazila na místo sedm minut po prvním volání o pomoc. Do akce se zapojilo celkem 22 kompletních požárních jednotek se 45 vozidly.

Na místě zasahovalo celkem 151 hasičů, 46 zdravotnických záchranářů18 lékařů.

45 sanitek a 2 vrtulníky rozvezly zraněné do deseti nemocnic. Do dvou hodin od havárie byli všichni zranění v nemocnicích.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  14

Příklad 01: Železniční nehoda ve Studénce

Trať byla zcela zneprůjezdněna, jednokolejný provoz obnoven po půlnoci 10. srpna 2008, úsekem projížděly pouze mezinárodní vlaky a rychlost byla omezena na 30 km/h. Vlaky Pendolino kvůli odlišným spřáhlům přes úsek nejezdily.

Dne 17. srpna 2008 večer byl obnoven provoz na všech 5 kolejích, avšak s rychlostí omezenou do 50 km/h, než se koleje usadí. Dovolená rychlost byla postupně zvyšována až na původních 140 km/h.

Vyšetřování havárie trvalo 2 roky . Obviněno bylo nakonec 10 lidí, většinou ze stavebních společností. Za obecné ohrožení jim hrozí 3 až 10 let vězení . Rozsudek zatím stále nepadl.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  15

4/ Mimořádné události jako zdroj krizí


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  16


Mimořádné události přírodní


Atmosférické mimořádné události

 • dopady vesmírných těles na zemský povrch
 • vichřice, orkány
 • bouřka, krupobití a přívalové deště
 • sněhové kalamity, silné mrazy, dlouhodobá vedra a sucha

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  17


Mimořádné události přírodní


Mimořádné události se vznikem na zemském povrchu

 • požár
 • záplavy, povodně a zátopy
 • zemětřesení, svahové sesuvy
 • biologické pohromy - přemnožení škůdců
 • sopečná činnost

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  18


Mimořádné události technologické

(havárie a katastrofy)


 • požár
 • havárie jaderně energetických zřízení (JEZ)
 • výbuch
 • mechanické nárazy

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  19

Příklad 02: Muniční areál

Výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích stály stát už 348 mil. Kč. Náklady budou dále růst kvůli pokračující sanaci areálu.

První výbuch zasáhl areál v říjnu 2014 a vyžádal si 2 lidské životy. Následovalo po něm 355 neřízených výbuchů. Další sklad explodoval v prosinci 2014.

Sklady si pronajímala firma Imex Group. Exploze vyšetřuje policie jako úmyslné obecné ohrožení. Kvůli skladování zakázaných výbušnin v muničním skladu bylo obžalováno 5 lidí a 2 firmy.

Při celkem pěti evakuacích muselo svá bydliště opustit asi 2 tis. lidí z okolí.

Na výplaty hasičů, policistů a vojáků zasahujících ve Vrběticích stát vyplatil 287,3 mil. Kč.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  20

Příklad 02: Muniční areál

Zbylou částku (60,8 mil. Kč) představují provozníinvestiční náklady.

Armádu nasazení vojáků k ostraze stálo do konce roku 2015 209,1 mil. Kč. Policii zásah přišel na 125,3 mil. Kč.

Zásah složek Integrovaného záchranného systému bude ve Vrběticích trvat podle plánu téměř celý rok 2016, náklady budou tedy ještě růst.

Stát navíc bude muset vyčlenit peníze na sanaci areálu, narovnání některých majetkoprávních vztahů k nemovitostem a i na řešení soudních sporů o náhradu škody.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  21

Mimořádné události sociální

(ve spojení s výrobním procesem)


 • krádeže
 • šikana
 • rutinérství
 • "provozní slepota" - tolerovaná nevšímavost k odchylkám
 • nezodpovědnost

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  22

Schéma členění mimořádných událostí

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  23

Příklad 03: Havárie elektrárny Fukušima I

březnu 2011 zasáhlo Japonsko velmi silné zemětřesení a následná obří přílivová vlna zpustošila velkou část pobřeží Japonska a zabila tisíce lidí.

Došlo k destrukci celých měst, k poničení infrastruktury a ke ztrátě veškerého kontaktu zasažených oblastí se zbylým světem.

Zasaženy byly také 4 jaderné elektrárny, nejhorší následky nesla elektrárna Fukušima I.

Poté, co nastalo zemětřesení, došlo ve Fukušimě I. k havarijnímu vypnutí tří (3) pracujících reaktorů. Přibližně 50 minut po zemětřesení zasáhla elektrárnu hlavní vlna tsunami a elektrárna ztratila zdroje elektřiny.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  24

Příklad 03: Havárie elektrárny Fukušima I

Při havárii došlo s velkou pravděpodobností k závažnému poškození tří (3) tlakových nádob reaktoru. Při obnaženípaliva v reaktoru vznikalvodík, který byl následně příčinou mohutných explozí.

Exploze zásadně přispěly k úniku a rozptýlení štěpných produktů, které dočasně způsobily okolí elektrárny neobyvatelným a také dočasně ekonomicky znehodnotily široké oblasti jinak velmi úrodné zemědělské půdy.

Muselo být evakuováno přes 150 tis. obyvatel z okolí elektrárny, více než 1000 evakuovaných obyvatel zemřelo na následky samotné evakuace (pokročilý věk, chronická onemocnění).

Parlamentní vyšetřovací komise uvedla, že havárii nezavinila přílivová vlna, ale člověk, resp. celý systém.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  25

Příklad 03: Havárie elektrárny Fukušima I


Katastrofa

1) odhalila spoustu chyb v přístupu vlastníka elektrárny k jaderné bezpečnosti,

2) ukázala na roztříštěnost vedení po katastrofě a

3) odhalila nebezpečnou laxnost kontrolních úřadů.

Celkově bylo 4) zanedbáváno informování veřejnosti před havárií i v jejím průběhu.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  26

Příklad 03: Havárie elektrárny Fukušima I

Příčiny havárie :

 • nedostatečná připravenost personálu na možné havarijní stavy,
 • zanedbávání připomínek regulačních úřadů,
 • chyby v japonské legislativě týkající se regulačních úřadů.

Situace v samotné elektrárně je dnes stabilizovaná, ale havárie se bude napravovat ještě několik desítek let.

Urgentním problémem je podzemní voda, která se dostává do kontaminované oblasti blízko reaktorů, kde se „obohacuje“ o nadlimitní množství radioaktivních prvků a stává se nebezpečnou.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  27

5/ Pojetí krizového managementu


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  28

Krizový management ve veřejném zájmu



Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona integrovaný záchranný systém, (IZS) tvořený:

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  29

Risk management

Risk management

obor a zároveň specializovaný tým, zabývající se předcházením krizí a mimořádných událostí různého charakteru


hlavními úkoly jsou:

Průmyslová havárie dříve vnímaná jako ojedinělý, osamělý a prostorově lokalizovaný negativní jev má dnes značně nevypočitatelný charakter, dopad a intenzitu na své fyzické okolí a logistické a obchodní řetězce.

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  30

Risk management


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  31

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera

Risk manažer musí:


1/ Být aktivní a přesvědčený o své věci

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  32

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


2/ Mít hluboké odborné znalosti a ztotožnit se se svou rolí manažera

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  33

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


3/ výrazné rozumové a racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  34

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


4/ disponovat empatickými komunikativními a skupinovými přístupy v rozhodovacím procesu

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  35

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


5/ naplňovat etickou důvěryhodnost a charisma vůdčí osobnosti

 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  36

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


6/ mít vlastní etickou sílu a odolnost vůči emocím


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  37

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


7/ mít dobrý fyzický a duševní stav, pozitivní myšlení


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  38

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


8/ bystře vnímat a reagovat na podněty


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  39

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


9/ používat vědeckých metod práce


 

 01. Úvod do krizového managementuhalek.info – 06.06.2020, 23:18:15strana  40

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


10/ mít a utužovat celkovou sílu a odolnost vlastní osobnosti


 • mít vlastní tréninkové metody pro získávání vlastní síly (sportovní aktivity, koníčky, rodina)
 • mít vlastní zdroj pozitivního ladění svého postoje (děti, rodina vůbec, uspokojení z práce)
 • umět skloubit uvedené požadavky do uceleného souboru vlastního jednání a chování

 

(i) Konec výpisu prezentace.