[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

02. Krize a příčiny jejich vzniku

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  úvod


Úvod

návaznosti na téma první (1) přednášky se budeme podrobněji zabývat některými charakteristikami krizových situací.

Základem je vysvětlení 1) fenoménu rizika2) možných přístupů podnikatelského subjektu k němu.

Touto druhou (2) kapitolou bude uzavřen obecný teoretický úvod ke krizovému managementu a v dalších přednáškách se zaměříme pouze na 1) firemní krizové situace2) způsoby jejich řešení, kdy příčinou vzniku krizové situace bude člověk a jeho rozhodování o podnikatelsko-ekonomickém směřování firmy.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  01

1/ Fenomén rizika


Riziko, jako možný negativní vývoj situace, se člení na základní fáze.

Každá z fází má své charakteristické projevy, má narůstající a odeznívající intenzitu.


1/ Preriziko

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  02

Základní fáze rizika


2/ Riziko-in


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  03

Základní fáze rizika


3/ Post-riziko


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  04

Preriziko - dílčí etapy


Období varováníObdobí ohrožení


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  05

Riziko-in - dílčí etapy


Období úderu


Období orientace

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  06

Riziko-in - dílčí etapy


Období záchrany


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  07

Postriziko - dílčí etapy

Období nápravyObdobí obnovy

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  08

Typy reakcí na katastrofu


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  09

2/ Systém a jeho spolehlivost


Spolehlivostí

je schopnost objektu či systému chovat se žádoucím způsobem.


Krizový management se zabývá problematikou nespolehlivosti, která přesáhne určitou míru, která přesahuje běžné nežádoucí stavy.


Příklad 04:

Déšť může být nežádoucí, nežádoucí je závada na strojním zařízení nebo vývoj kurzu EUR atd., ale v běžném rozsahu se nejedná o krize.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  10

Systémy


Systém

uspořádaný soubor jednotlivých prvků (podnik = systém, zaměstnanci, stroje, peníze a další = prvky systému)


je charakterizovaný:

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  11

Systémy


Systémy se člení na:


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  12

Spolehlivost a jakost


Spolehlivost

(ČSN 010102)

obecná vlastnost systému spočívající v jeho schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot provozních ukazatelů v daných mezích a v čase dle stanovených technických podmínek.


Jakost

v technickém pojetí je to schopnost systému uspokojovat požadavky na něj kladené (tedy schopnost plnit požadavky zákazníků, uživatelů apod. viz auto, mobilní telefon, SW aplikace, ...).

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  13

Normalizace jakosti a spolehlivosti


Spolehlivostjakost je řešena:


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  14


Seriovy a paralelni system

Systémy mohou mít prvky uspořádány:


Většina praktických řešení pracuje se systémy kombinovanými.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  15

3/ Krizové řízení v podniku

Fáze existence podnikatelského subjektu jsou následující:

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  16

Krizové řízení v podniku


Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Tyto aspekty lze rozdělit podle etap průběhu krize v subjektu.


1/ Etapa

 • subjektu klesají příjmy
 • rostou náklady

2/ Etapa

 • zvyšuje se objem úvěrů, rostou splátky
 • subjekt a jeho produkce tzv. "vypadává z trhu"

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  17

Krizové řízení v podniku


3/ Etapa


 • banky přestávají poskytovat úvěry,
 • u stávajících úvěrů se začnou zvedat úrokové sazby,
 • chybí zisk pro financování rozvoje, či udržení subjektu,
 • objevují se potíže s platební schopností,
 • subjekt nuceně snižuje zásoby materiálu, a dlouhodobého hmotného majetku,
 • omezují se nákupy všech položek k podnikání.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  18

Krizové řízení v podniku


4/ Etapa


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  19

Krizové řízení v podniku


Prvotním cílem krizového řízení je vyřešení krizové situace za předpokladu zachování existence subjektu.


V konečném důsledku může ale dojít i k zániku subjektu s tím, že účelem krizového řízení bude minimalizovat negativní dopady na všechny subjekty v systému včetně majitele samotného.


Pokud se krize v subjektu dostane do 4. etapy, blíží se podnik do stavu úpadku, a je velmi pravděpodobné, že ze strany věřitelů bude uvažováno i o možnosti insolvenčního řízení.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  20

Krizové řízení v podniku

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  21

Krizové řízení v podniku 1. minimalizaci příčin vzniku krizových situací (sledování platební morálky odběratelů, omezit spolupráci s těmi, které mají špatnou platební morálku)
 2. přípravě na činnost v krizových situacích (krizový plán, rozdělení pravomocí, zjištění podmínek pro čerpání úvěru)
 3. bránění vzniku a eskalaci krizových situací (zkrácení doby splatnosti vystavovaných faktur)
 4. redukci zdrojů krizových situací (prodej až po uhrazení zálohy)
 5. odstraňování následků krizové situace (uzavření vybraných poboček, zřízení informační linky, komunikace s médii)

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  22

4/ Krize podniku

Možné příčiny krize

Krize mají za následek u ziskových organizací především
ztrátu disponibilního zisku.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  23

Charakteristika situace managementu podniku v krizi


 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  24

Rozhodnutí se v rámci krizového managementu přijímají:Vždy jsou přítomny:

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  25

Postup řešení krize podniku


Postup řešení krize

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  26

Postup řešení krize podniku


1/ identifikace krizových faktorů

tzv. krizového potenciálu (propouštění, omezování provozu poboček, zveřejnění problematického ekonomického výhledu)

Členění krizových faktorů podle účinku:

Při prevenci odhadujeme pravděpodobnost vzniku krize:

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  27

Postup řešení krize podniku


2/ Stanovení řešení (strategie a taktika)

Způsob řešení:

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  28

Postup řešení krize podniku

Příklad 05: Krizový plán společnosti Stock Plzeň

kdyby ve firmě shořela ústředna serveru, mají náhradní jinde v objektu a zálohu dat v bance, aktualizovat nový operační program jsou schopni do čtyř hodin.

3/ Realizace


4/ Vyhodnocení

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  29

5/ SAZKA - ekonomická krize podniku


Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

Sázková společnost SAZKA (SAZKA) byla založena v roce 1992. Ve své činnosti ovšem navázala na stejnojmennou společnost založenou již v roce 1956.

Jejími akcionáři jsou občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu (např. Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská nebo také Autoklub ČR a další).

SAZKA byla největším českým provozovatelem loterií (Sportka, Euromiliony, Keno).

Kromě nich provozovala ještě různé druhy sázek a her (sportovní a kurzové sázky, interaktivní videoloterní terminály).

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  30

Postup řešení krize podniku


Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

SAZKA rovněž poskytovala neloterijní služby prostřednictvím několika tisíc terminálů na celém území České republiky:

 • dobíjení kreditů pro mobilní telefony,
 • prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události,
 • platby složenek, faktur a pojištění nebo
 • platby služeb a zboží, objednaného prostřednictvím internetu.

Část z prostředků, které společnost vydělala, byla využívána pro financování sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže včetně výstavby, provozu a rekonstrukce sportovních zařízení.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  31

Postup řešení krize podniku


Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

V souvislosti s konáním mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 2004 , kdy zde neexistovaly odpovídající prostory, nechala společnost SAZKA v Praze postavit víceúčelovou halu.

Tato hala je vhodná nejen pro pořádání sportovních událostí, ale i pro kulturní a zábavní akce, koncerty, veletrhy a další podobné akce.

Kapacita haly je až 18 000 míst. Hala byla vybudována mezi zářím 2002 a březnem 2004.

Pořizovací náklady původně plánované ve výši 3,5 mld. Kč se ve skutečnosti vyšplhaly na zhruba 8 mld. Kč.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  32

Postup řešení krize podniku


Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

Z důvodu problémů při financování (významně navýšených nákladů stavby arény) byla v roce 2006 SAZKA nucena vydat na lucemburské burze emisi dluhopisů v objemu 215 mil. eur se splatností v roce 2021 a úrokem ve výši 9 % p. a.

SAZKA má držitelům obligací vyplácet pravidelně dvakrát ročně postupně se zvyšující částku jistiny a naběhlého úroku.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  33

Postup řešení krize podniku


Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

Většina výtěžku z činnosti SAZKY se  tak postupně přesouvala na splácení haly.

V roce 2010 zbývalo zaplatit přibližně 92 % původní hodnoty dluhopisů, vydaných na výstavbu haly a SAZKA tak měla kvůli splátkám čím dál větší potíže s hotovostí a splácením provozních úvěrů.

Celý rok 2010 byl tedy pro SAZKU ve znamení jasné ekonomické krize, kterou se vedení snažilo částečně zvládnout, ale zároveň ji i významně zlehčovalo. Nicméně v říjnu roku 2010 se objevily mezi věřiteli první náznaky možnosti podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  34

Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

Došlo totiž k následujícím událostem:

 • 2010-12-07 Raiffeisenbank jako jedna z financujících bank se rozhodla, že svou 400 milionovou pohledávku prodá za přibližně 280 milionů podnikateli Radovanu Vítkovi.
 • 2010-12-14 Mobilní operátoři vymáhají stovky milionů, které jim SAZKA dluží za dobíjení kreditu. SAZKA nakonec dluh uhradila.
 • 2010-12-16 Komerční banka prodala svoji pohledávku za SAZKOU rovněž podnikateli Radovanu Vítkovi, který se tak stal největším věřitelem SAZKY s pohledávkami přes 800 milionů korun. SAZKA oznámila, že 12. ledna 2011 bude schopna uhradit jen část splátky dluhopisů, kterými byla financována výstavba pražské O2 arény. Objevují se reálné obavy z platební neschopnosti a SAZCE je snížen rating.

 

 02. Krize a příčiny jejich vznikuhalek.info – 06.06.2020, 22:41:51strana  35

Příklad 06: SAZKA - ekonomická krize podniku

Dále:

 • 2010-12-23 Největší věřitel požadoval restrukturalizaci SAZKY - věřitelé se musejí vzdát části pohledávek, O2 aréna se prodá a SAZKA musí svými kroky odvrátit insolvenci.
 • 2011-01-06 J&T Banka prodala Radovanu Vítkovi svou pohledávku.
 • 2011-01-13 SAZKA nezaplatila jistinu, ale pouze úrok pravidelné splátky dluhopisů . Automaticky se jí tak snížil rating na „D“, což znamená, že není schopna splácet závazky.

Následně:

 • 2011-01-17 na SAZKU byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení . Soud návrhu vyhověl .
 • 2011-03-29 Soud rozhodl o úpadku SAZKY.
 • 2011-05-27 Rozhodnuto o řešení úpadku SAZKY konkursem.

 

(i) Konec výpisu prezentace.