Obsah prezentace zavřít okno


Úvod

návaznosti na téma první (1) přednášky se budeme podrobněji zabývat některými charakteristikami krizových situací.

Základem je vysvětlení 1) fenoménu rizika2) možných přístupů podnikatelského subjektu k němu.

Touto druhou (2) kapitolou bude uzavřen obecný teoretický úvod ke krizovému managementu a v dalších přednáškách se zaměříme pouze na 1) firemní krizové situace2) způsoby jejich řešení, kdy příčinou vzniku krizové situace bude člověk a jeho rozhodování o podnikatelsko-ekonomickém směřování firmy.