Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ Systém a jeho spolehlivost


Spolehlivostí

je schopnost objektu či systému chovat se žádoucím způsobem.


Krizový management se zabývá problematikou nespolehlivosti, která přesáhne určitou míru, která přesahuje běžné nežádoucí stavy.


Příklad 04:

Déšť může být nežádoucí, nežádoucí je závada na strojním zařízení nebo vývoj kurzu EUR atd., ale v běžném rozsahu se nejedná o krize.