Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ Majetková a kapitálová struktura podniku


Každé podnikání vyžaduje zdroje (hmotné, finanční, lidské, technické, technologické, časové apod.). Hmotné zdroje nazýváme hmotný majetek:


Majetek podniku

souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikatelislouží k jeho podnikání. Jednotlivé položky majetku se označují jako aktiva.