Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ Prevence podnikových krizí

Identifikace rizik a následný rozbor umožní použít účinná opatření, zaměřená na jejich odstranění.

Riziko můžeme definovat jako míru potenciální ztráty v různých firemních oblastech (ekonomické výsledky, důvěra vnitřního a vnějšího okolí, image podniku, zdravotní či  jiné újmy pracovníků apod.).


Účinná prevence proti vzniku krize předpokládá: