Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ Mimosoudní postup řešení krize


Podstata mimosoudních procedur spočívá v tom, že vlastníci firmy plus management se dohodnou s věřiteli na zachování fungování podniku.

Problémy firmy (ekonomické, obchodní, technické, technologické, životní prostředí, zaměstnanci, ...) se řeší neveřejně a nedochází tak k poškození image podniku.


Proces záchrany podniku prochází následujícími fázemi:

  1. Zjištění skutečného stavu podniku ekonomickou analýzou.
  2. Odhalení skutečné příčiny krize.
  3. Návrh řešení s ohledem na změnu produkce, finančních toků, zaměstnanosti.
    >>