Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

3/ Soudní postup řešení krize - základní pojmy

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení , nahradil od 1. ledna 2008 předchozí úpravu řešení ekonomické krize podle zákona o konkursu a vyrovnání.

Zákon vymezuje insolvenční řízení a jeho 4 způsoby řešení úpadku (ekonomické krize).

Pozitivem tohoto nového zákona je možnost provozování podniku v režimu reorganizace, kterou se rozumí:

Soud schválil např. reorganizaci leteckých opraváren Job Air Technic z Mošnova u Ostravy nebo plzeňských hutí a kováren PILSEN STEEL.