Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ Soudní postup řešení krize - průběh


Návrh na zahájení insolvenčního řízení

Návrh na zahájení může podat dlužník, nebo jeho věřitel.

Povinnost (tj. musí) podat insolvenční návrh má dlužník, který je:

a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.


Z toho vyplývá, že povinnost podat insolvenční návrh se netýká fyzických osob, občanů (nepodnikatelů).