Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ Ocenění podniku úpadce


případě, že podnik (část podniku) jsou schopny dalšího efektivního fungování, je třeba připravit tuto část podniku (podnik) na prodej.

Pro prodej podnikumajetkové podstaty je přípustná pouze veřejná dražba nebo výběrové řízení. Proto je třeba zpracovat ocenění podniku (části).

Ocenění podniku vyjadřuje hodnotu podniku pomocí určité peněžní částky. V případě prodeje v rámci insolvenčního řízení musí být hodnota podniku určena ve znaleckém posudku.


Znalec

skládá zkoušky a poté je na základě rozhodnutí soudu zapsán do seznamu znalců. Zápisem je oprávněn podávat znalecké posudky.