Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ Veřejná dražba


Dražba

Veřejné jednání, účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na dražbě s výzvou k podávání nabídek, kdy osoba, která učiní nejvyšší nabídku, nabude příklepem licitátora předmět dražby.


Zákon o veřejných dražbách (ZVD) uvádí 2 způsoby veřejné dražby:

  1. dražbu dobrovolnou, prováděnou dražebníkem, navrhuje vlastník (přichází v úvahu hlavně při zpeněžení majetkové podstaty, navrhne ji krizový manažer, tj. insolvenční správce),
  2. dražbu nedobrovolnou, prováděnou na základě návrhu věřitele
    (banka, ...).