Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

4/ Konec insolvenčního řízení - konkursu


Závěrečná zpráva

Jedná se o tzv. "závěrečný účet konkursu".

Účelem je umožnit věřitelům, aby se seznámili s tím, jak konkurs probíhal, co krizový manažer v jeho průběhu pro věřitele dělal a s jakým výsledkem.

Konečná zpráva se předkládá insolvenčnímu soudu ihned poté, co se prodá (zpeněží) veškerá majetková podstata.