Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

Příklad: Likvidace zemědělského družstva

Zemědělské družstvo vstoupilo do likvidace dobrovolně, na základě rozhodnutí členské schůze, neboť již delší dobu nevyvíjelo žádnou hospodářskou činnost. Zároveň byl jmenován likvidátor.

Začátek likvidace

Ke dni vstupu do likvidace nemělo družstvo žádné zaměstnance.