Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

8/ DLP


DLP / 02

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly

  1. Graficky znázorněte poslání Vaší firmy. Komentář grafu s uvedením příkladů bude minimálně na 15 řádků. 1
  2. Pojmenujte slovně i obrazem 5 položek Vašeho produktového portfolia. K jednotlivým položkám naplánujte strategii s výhledem na 3 roky. 1
  3. Identifikujte pomocí SWOT analýzy pozici Vaší firmy na trhu. 1