Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ Strategie a řízení financí

Nezbytnou součástí procesu tvorby strategického plánu je plánování finančních zdrojů.

Finančními zdroji se rozumí:


Strategie a řízení financíJejich vztah ke strategii znázorňuje následující obrázek.