Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

7/ DLP

DLP / 03

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly

  1. Uveďte 10 položek majetku (vlastní i cizí) Vaší firmy, kterým budete zahajovat podnikání. Výsledek zpracujte do SWOT analýzy. 1, 2
  2. Zpracujte (i graficky) přehled minimálně 5 zásadních nákladových položek Vaší firmy v prvním roce podnikání a 5 zásadních příjmových položek (tržeb). Výsledek okomentujte minimálně na 10 řádků. 1, 2
  3. Na základě vyhodnocení bodů 1/2/ vytyčte strategické finanční cíle (náklady a výnosy) pro horizont následujících 3 let. 1