Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

5/ Souhrnný příklad - CK Istria

Podnikatelský plán umožňuje podnikateli získat ucelenou představu o všech hlediscích jeho podnikatelské činnosti.

Z tohoto důvodu by mu měla být věnována odpovídající pozornost!

Souhrnný příklad ve svém pojetí představuje a rozebírá pouze omezený okruh problémů (z důvodů rozsahu a možností předmětu), a tedy není možné ho považovat za zcela vyčerpávající.

Podnikatelský plán

Obor podnikání: cestovní kancelář

Jednatel: Jan Jadran

Datum: 1. ledna 2010