Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

6/ DLP


DLP / 04

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

  1. Sestavte plán produkce Vaší firmy pro rok 2018 s využitím údajů z DLP 1-3. 1, 2
  2. Zpracujte firemní zakladatelský rozpočet (složení majetku, struktura kapitálu, plán nákladů, výnosů a zisku pro první rok podnikání). 1
  3. Proveďte úvahu o zamýšlených investicích s výhledem na 3 roky. Úvaha bude ve SWOT analýze. 1