Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

3/ Vytváření organizačních struktur


S růstem počtu specializovaných prací nastane i u malé firmy okamžik, kdy 1 manažer není schopen efektivně koordinovat všechny pracovní činnosti.

Tento stav vede k potřebě seskupit počty prací do skupin a přiřadit jim manažery - vytvořit organizační strukturu (obchod, recepce, doprava, zásobování, účetnictví, ...).

Nově vzniklá organizační struktura představuje hierarchické řazení útvarů ve smyslu podřízenosti, nadřízenosti a rovnocennosti.