Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

6/ DLP

DLP / 05

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

  1. Zpracujte graficky organizační strukturu Vaší firmy s popisem vztahů
    mezi prvky (podřízenost, nadřízenost, druh struktury).
    Organizační strukturu podrobte SWOT analýze. 1,2
  2. Určete a zdůvodněte, které z řídících funkcí budete vykonávat a) osobně, b) kontrolovat, a které c) delegovat. 1,2
  3. Uveďte a) předpoklady, b) znalosti a c) dovednosti, kterými musí disponovat hlavní manažer (majitel) Vaší firmy. 1,2
  4. Popište pracovní náplně a rozdělení oprávnění a kompetencí mezi jednotlivé podřízené (pracovní pozice). 1,2