Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

6/ DLP


DLP / 06

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

  1. Navrhněte graficky vnitrofiremní komunikační síť (4 směry komunikace). Návrhokomentujte minimálně na 15 řádků nebo kriticky zhodnoťte formou SWOT analýzy. 1, 2
  2. Popište minimálně v 5 bodech potencionální problémy firemní komunikace uvnitř firmy včetně uvedení preventivních nebo nápravných opatření. 1, 2
  3. Vyberte 1 sociální síť (Vám nejbližší). Analyzujte prostřednictvím SWOT tuto síť ve vnitřnímvnějším komunikačním systému firmy. 1,2