Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

6/ DLP

DLP / 08

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly

  1. Popište strukturu rozhodovacího procesu ve Vaší firmě a rozdělení jednotlivých rozhodovacích pravomocí mezi zaměstnance. 1
  2. Uveďte z praxe firmy 3 příklady špatně3 příklady dobře strukturovaných rozhodovacích problémů (1) čas, 2) personalistika, 3) finance, 4) marketing a 5) produkce/technika/technologie/IT). 1
  3. Charakterizujte svůj postoj k riziku při podnikatelském rozhodování ve firmě a definujte vlastní hranici podnikatelského rizika, kterou byste již nepřekročili. 1