Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

3/ Fáze kontrolního procesu

Kontrolní proces dělíme na tyto fáze:

  1. zabezpečení informací pro kontrolu, (pochůzky po pracovišti)

  2. ověřování správnosti získaných informací, (kontrola výkazů práce)

  3. hodnocení kontrolovaných procesů, (analýza vytíženosti pracovníka)

  4. závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt, (propuštění pracovníka)

  5. zpětná kontrola (namátková kontrola na pracovišti).