[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

08 Rozhodovací procesy

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  úvod

Úvod

Rozhodovací procesy znamenají jednu z nejdůležitějších činností manažerů.

Všichni manažeři na všech řídících úrovních dělají rozhodnutí (otevření nové pobočky / přijetí nového pracovníka / nákup kancelářských potřeb).

Rozhodování je nedílnou složkou sekvenčních (postupných) manažerských funkcí.

Nejvýrazněji se uplatní / projevíplánování, kdy tvorba plánu představuje velké množství důležitých rozhodnutí.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}


Odkazy:

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  01

1/ Podstata rozhodování


Rozhodovací procesy

 • Řešení rozhodovacích problémů, tj. problémů s více (alespoň dvěma (2)) variantami řešení ({BB} řeší výběr značek jízdních kol, které budou pro zákazníky nejvíce atraktivní).

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  02

Podstata rozhodování

Rozhodování má dvě (2) stránky:

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  03

2/ Struktura rozhodovacích procesů


Náplň rozhodovacích procesů zpravidla dělíme do určitých logických blokůetap.

Velmi často se používá dělení do šesti (6) následujících etap:

 1. identifikace rozhodovacího problému (snížený zájem o cyklistiku v zimních měsících),
 2. analýza / formulace problému (propad prodeje v zimních měsících),
 3. tvorba variant řešení (prodej a servis lyží / rozšíření nabídky o sportovní oblečení a běžecké boty),
 4. stanovení kritérií hodnocení variant (finanční náklady),
 5. hodnocení a výběr varianty určené k realizaci (optimální varianta) (širší rozsah sortimentu – sportovní oblečení nejen pro cyklisty / běžecká obuv),
 6. realizace zvolené varianty (speciální zimní katalog / reklamní kampaň / marketingová propagace).

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  04

Struktura rozhodovacích procesů


A/ Identifikace rozhodovacích problémů


Příklad

Begy Bikes Společnost {BB} má problém s nižšími zisky v zimních měsících, které jsou dlouhodobě komplikovaným obdobím.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  05

Struktura rozhodovacích procesů


B/ Analýza a formulace problémů


Příklad

Begy Bikes

Dochází k hlubokému propadu objemu prodeje oproti ostatním měsícům. Je třeba učinit opatření, kterými bude {BB} poklesu do budoucna čelit.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  06

Struktura rozhodovacích procesů


C/ Tvorba variant řešení

Příklad

Begy Bikes

Existují možnosti zaměřit se v zimních měsících na prodej / servis lyží, rozšířit nabídku o sportovní oblečení, zkrátit otevírací dobu a tím snížit náklady. Další možností je zvýšit marketingovou podporu obchodů.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  07

Struktura rozhodovacích procesů


D/ Stanovení kritérií hodnocení variant

Příklad

Begy Bikes

Hlavním kritériem jsou náklady na realizaci jednotlivých variant řešení. Nejvyšší náklady představuje varianta rozšíření nabídky o prodej a servis lyží.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  08

Struktura rozhodovacích procesů

E/ Hodnocení / výběr varianty k realizaci


Begy Bikes

Rozhodnutí – stanovení priority majitelem {BB} do budoucna: zaměřit se na nový a širší rozsah sortimentu (sportovní oblečení nejen pro cyklisty, ale i pro koloběžkáře a běžce) / zařadit běžeckou obuv / vyjednat u dodavatelů výhodnější cenové podmínky.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  09

Struktura rozhodovacích procesů


F/ Realizace zvolené varianty


Příklad

Begy Bikes

Vydání speciálního zimního katalogu „PŘIPRAVTE SE NA SEZÓNU“, s cenově výhodnějšími podmínkami. Reklamní kampaň realizována prostřednictvím sociálních sítí, v rádiu a tisku.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  10

3/ Dobře / špatně strukturované problémy

Dobře strukturované rozhodovací problémy

(též jednoduché / programovatelné / resp. algoritmizovatelné)


Obecný příklad

Jako příklad dobře strukturovaných problémů lze uvést rozhodování o vytížení výrobní linky v automobilce, potvrzení rezervace zájezdu v cestovní kanceláři, rozhodnutí o přijetí uchazeče na střední školu, příprava pacienta na operaci v nemocnici atd.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  11

Dobře / špatně strukturované problémy

 

Špatně strukturované rozhodovací problémy

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  12

Dobře / špatně strukturované problémy


Špatně strukturované rozhodovací problémy

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  13

Dobře / špatně strukturované problémy

Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  14

4/ Rozhodovací procesy za jistoty / rizika / nejistoty


 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  15

Postoj rozhodovatele k riziku


Při rozhodování za rizika a nejistoty hraje významnou roli postoj rozhodovatele k riziku.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  16

Rozhodovací procesy


A) Rozhodování v podmínkách jistoty

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  17

Rozhodovací procesy


B) Rozhodování v podmínkách rizika


Příklad

Begy Bikes

Majitel {BB} se rozhoduje, kolik má objednat jízdních kol značky Orbea napříč jednotlivými měsíci, když přesně neví, kolik zákazníků si kolo zakoupí. Ze statistik prodejnosti z minulých let je ale schopen alespoň hrubě odhadnout velikost objednávky.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  18

Rozhodovací procesy


C) Rozhodování v podmínkách nejistoty


Pravidlo maximin (Waldeovo kritérium)

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  19

Rozhodovací procesy


C) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Pravidlo maximax


Laplaceovo kritérium

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  20

Rozhodovací procesy


C) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Hurwiczovo kritérium


Obecný příklad

Podnikatel se rozhoduje o variantách velikosti nového podniku, ale zisk závisí na neznámé velikosti poptávky, vydavatel časopisu se rozhoduje o velikosti jeho nákladu, přičemž prodej je nejistý.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  21

Rozhodovací procesy


C) Rozhodování v podmínkách nejistoty


Problém prodavače párků

Počet návštěvníků víkendové kulturní akce záleží na tom, jaké bude o víkendu počasí (slunce x déšť). Stánkař ví, že si u něj koupí párek každý pátý návštěvník kulturní akce.

Zisk z každého prodaného párku je Kč 10,00. Pokud mu ale nějaké párky zbydou, ztráta z každého neprodaného je Kč 5,00.

Kolik párků si má stánkař nakoupit před víkendovou akcí, aby maximalizoval zisk?

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  22

Rozhodovací procesy


C) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Obecné zásady rozhodování v podmínkách nejistoty:

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  23

5/ Souhrnný příklad - Begy Bikes


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes

V době, kdy minimálně 70 % českých sportovců vyhledává / porovnává / nakupuje sportovní vybavení online, se přítomnost na internetu stává pro všechny společnosti / obchody s tímto sortimentem existenční nutností.

Počet produktů prodaných přes internet neustále roste, zákazníci hledají co nejširší nabídku a nejpohodlnější nákup.

Výše uvedeného si je majitel {BB} vědom a rozhodl se o zavedení možnosti nákupu vybraného zboží prostřednictvím internetu.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  24


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Cest, jak nabídku na internet dostat, je několik. Firma zvažovala následující varianty:

 • pouhé zobrazení svých produktů na webových stránkách,
 • pořízení internetového e–shopu umožňujícího realizaci prodeje.

Hlavním důvodem pro pořízení internetového e-shopu je větší objem celkového prodeje a úspora práce. Kamenné obchody mají omezenou kapacitu, přes internet je možné prodat vlastní produkty mnohem většímu množství zákazníků.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  25


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Při výběru vhodného internetového e-shopu bylo kromě pořizovacích nákladů přihlédnuto k:

 • rozsahu záběru e-shopu (zda se shoduje se specializací cykloobchodu),
 • možnosti rozšiřování o další služby, lepší výkon podpory (helpdesk),
 • míře automatizace systému (nejen proces tvorby on-line objednávky, ale i další on-line aktivity – marketing / vyhledávání / prezentace / prodej / zpětná vazba od klienta).

Jednoduchý systém přijde společnost na tisíce korun ročně, propracovanější systémy, které jsou používány pro tvorbu produktu / jeho nacenění / inventarizaci / evidenci objednávek apod., na desetitisíce až statisíce korun.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  26


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Po důkladné analýze nabídky jednotlivých řešení bylo rozhodnuto o pořízení internetového e-shopu umožňujícího:

 • on-line výběr – z dostupných či zajistitelných produktů,
 • on-line tvorbu objednávky – bez potřeby kontrol,
 • on-line prodej – generovaná smlouva, on-line platby,
 • možnost měnit nabízené produkty přímo zaměstnancem cykloobchodu.

Výhodou je i fakt, že {BB} nemusí na začátku investovat vysokou částku, vše je řešeno formou měsíčních plateb.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  27

6/ DLP


DLP / 08

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Popište a/ strukturu rozhodovacího procesu ve Vaší firmě a b/ rozdělení jednotlivých rozhodovacích pravomocí mezi zaměstnance. 1, 2
 2. Uveďte z praxe firmy tři (3) příklady špatně a tři (3) příklady dobře strukturovaných rozhodovacích problémů: a/ čas, b/ personalistika, c/ finance, d/ marketing a e/ produkce / technika / technologie / IT. 1, 2
 3. Charakterizujte svůj postoj k riziku při podnikatelském rozhodování ve firmě a definujte vlastní hranici podnikatelského rizika, kterou byste již nepřekročili. 1, 2

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  28

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 08. Rozhodovací procesyhalek.info – 14.12.2019, 11:46:19strana  29

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.