Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Základní organizační pravidla:

 1. Rozdělení moci – pravomoc vzniká delegováním, např. prokura; vedoucí oddělení / referent.
 2. Dělba práce na základě specializace, funkce = působnost (jeden servisní technik se zabývá dílčími pracemi, druhý tyto díly kompletuje a kolo testuje).
 3. Koordinace z hlediska obsahu činnosti / času / místa.
 4. Rozpětí [MANAGEMENTU]: optimální počet podřízených jednomu vedoucímu.
  • Málo pracovníků: není důvod zřizovat samostatný útvar.
  • Mnoho pracovníků: manažer nemůže být v soustavném kontaktu se spolupracovníky, konzultovat, kontrolovat.
  • Optimum: rozpětí 5 – 10 pracovníků.
 5. Adaptabilita – pružnost, přizpůsobovací schopnost, neustálé zdokonalování organizace, reakce na vliv nové techniky, a vůbec všech nových poznatků (relevantních).