Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

2/ Systémový přístup k [MANAGEMENTU]


Každá firma (podnik) existuje ve svém vnitřním prostředí (je součástí většího systému, jako například odvětví, do kterého patří – ekonomický systém). Firma obdrží určité vstupy, přemění je a posílá výstupy do vnějšího prostředí


Jakákoliv obchodní organizace musí být chápána jako otevřený systém, který zahrnuje interakce se svým vnějším prostředím.


Výkonní manažeři pravidelně sledují vnější prostředí. Není však v jejich silách jej zásadně změnit a proto na něj mohou reagovat anebo se přizpůsobit.


Příklad

V případě {BB} jsou vstupem, který do podniku přichází, nová / neseřízená jízdní kola. Ty pak zaměstnanci konkrétními aktivitami přemění na výstupy a následně jsou nabízena / prodávána na prodejnách.