Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

Koncepce „7 S“


Strategie – programové stanovisko vrcholového vedení firmy. Zachycuje vymezení a uspořádání soustavy cílů / postup k jejich dosažení.

Příklad

Strategií ve společnosti {BB} pro tento rok je zefektivnění servisu jízdních kol díky většímu počtu školení servisních techniků.


Struktura – vymezení a obsahová funkční náplň dílčích částí organizačního systému a jejich vzájemných informačních vazeb (vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce, kontrolní vazby, vazby sdílení informací atd).

Příklad

V {BB} je nastaveno, že v případě složitějšího rozhodování na prodejně, kdy není k dispozici vedení společnosti, má nejvyšší postavení nejzkušenější zaměstnanec.