Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

4/ Osobnost manažera


"Kvalifikovaný manažer – iniciátor prosperity podniku".


Úlohou manažera je zejména přimět zaměstnance k dosažení vytyčených cílů. K dosažení musí mít určité vlastnosti, které jsou vrozené / získané:

  1. Potřeba řídit Ti lidé, kteří chtějí řídit ostatní a mají z této činnosti uspokojení, se stávají úspěšnými manažery.
  2. Potřeba moci Dobrý manažer musí mít silný vliv na ostatní. Aplikuje se autorita / znalosti / zkušenosti / dovednosti.
  3. Schopnost vcítit se (empatie) Cit a pochopení pro svého protihráče / zaměstnance, ...

Příklad

Majitel {BB} rozděluje na konci každého roku vždy část zisku společnosti nejaktivnějším zaměstnancům, jako motivaci pro další roky.