Obsah prezentace Elektronická kniha zavřít okno

Úvod

Manažer je řídící pracovník, který má podřízené. Je nazýván též vedoucí / náměstek / přednosta / ředitel / šéf / boss, atd.

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. S kvalitou vykonávaných činností souvisí prosperita celé společnosti / organizace.


Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerských funkcí je autorita. Tu tvoří soubor předpokladů, které jsou vrozené nebo získané.


Není překvapením, že v historii vedl společnost její majitel. S postupným rozšiřováním podniku se však dostal do situace, kdy již nebyl schopen podnik efektivně řídit a byl nucen najmou další vrcholové manažery. Ti se s cílem podniku ztotožnili a vedli jej v jeho zájmu.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}

Odkazy: