Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

Podniková / firemní strategie

Tvorba podnikové strategie metodou SWOT (TOWS)

Strategická analýza rozpoznává problémy před samotným plánováním. Poznáváme podrobněji silné / slabé stránky, příležitosti / nebezpečí.

Hlavní cíle Proniknutí na trh / využití nižší ceny / zdokonalení výrobků i podniků (technologie, organizace) / růst podílu na trhu (servis, doplňkové služby, vyzvednutí / dodávky z pohodlí domova).


Rozpoznání příležitostí organizace