Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

5/ DLP


DLP / 03

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

  1. Stanovte hlavní cíle / dlouhodobé záměry své společnosti. 1, 2
  2. Zvolte strategii, kterou k dosažení cílů využijete a své rozhodnutí odůvodněte. 1, 2
  3. Popište dvě (2) vybraná finanční pravidla na příkladu Vaší firmy. 1, 2
  4. Které metody [MANAGEMENTU] se využívají ve Vaší firmě a proč? 1, 2