Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

2/ Kategorie plánování


Cíle

Znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat.

Efektivní plánovací proces je založen jak na 1/ jasném stanovení cílů plánu, tak i na 2/ způsobu hodnocení míry a postupu jejich dosažení.


Základními požadavky na stanovení cílů jsou: