Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

Kategorie plánování


Taktiky

Návody a způsoby uvažování nutné pro formulaci plánů. Podporují tvořivé / iniciativní jednání v rámci určitých principů či limitů.

Postupy

Návody, jakým způsobem mají být určité činnosti prováděny.

Pravidla

Určují specifické požadavky na činnosti. Vyjadřují rozhodnutí, zda určité činnosti musí nebo nesmí být vykonávány. (nové jízdní kolo vždy projde testováním funkčnosti v servisech {BB})

Programy

Souhrn cílů / strategií / postupů / pravidel / potřebných kroků / zdrojů.

Rozpočty

Numerické stanovení očekávaných výsledků s vazbou na zdroje neboli finanční vyjádření programů. Jsou těsně spojeny s kontrolou.