Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

Strategické plánování


D/ Silné a slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod


Na základě analýzy okolí podniku je nutné odhadnout a definovat silné (vysoce kvalifikovaní servisní technici) a slabé (poloha poboček mimo centra měst) stránky podniku a na základě nich určit hlavní konkurenční výhody.


Techniky jsou zpravidla prezentovány v maticové formě.

Patří sem SWOT analýza a jiné.