Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

Strategické plánování


Shrnutí

Na základě závěrů uvedených kroků je zpracován souhrnný dokument "Komplexní strategický plán" společnosti, který je předložen vrcholovému vedení firmy ke schválení.

Po schválení je "Komplexní strategický plán" doplněn podrobnými rozpočty a zpracován do krátkodobých plánů taktických a operativních.

Zpravidla se jedná o následující taktické plány (o trvání jednoho (1) roku):