Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

4/ Determinanty podnikového plánu


Determinanty určující vliv, rozhodující význam některých činitelů.
Znalost činitelů vede k poznání příčin (analýzy) a řešení problémů.


Činitele (faktory / vlivy) působící na podnik se člení do osmi (8) skupin: