Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

Podnikatelský plán


Podnikatelsky záměr znamená koncepční představu o budoucí činnosti.

V hrubých rysech promýšlíme původní vizi a získáváme první informace o možnosti realizace (charakter budoucích zákazníků a jejich nároky / existující konkurence / dodavatelé a postup při výběru kvalitních zaměstnanců).

Zároveň si podnikatel vytváří první představu o výši potřebných finančních zdrojů.


V podnikatelském projektu se uvažuje s technickými otázkami (rozdíly mezi dostupnými jízdními koly / umístění a otevírací doba poboček / situační plán s parkováním / množství vystaveného sortimentu).


Příklad

{BB} se aktuálně zabývá otázkou zvýšení počtu servisních techniků o jednoho (1) na každou pobočku. Počet oprav jízdních kol bude větší v průměru o tři (3) za den / pobočka, na druhou stranu vzrostou náklady a bude nutné zřídit nové servisní dílny.