Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

7/ DLP


DLP / 04

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

  1. Graficky znázorněte poslání Vaší společnosti. Komentář grafu s uvedením příkladů bude minimálně na 15 řádků. 1, 2
  2. Pojmenujte slovně i obrazem pět (5) položek Vašeho produktového portfolia. K jednotlivým položkám naplánujte strategii s výhledem na tři (3) roky. 1, 2
  3. Identifikujte pomocí SWOT analýzy pozici Vaší firmy na trhu. 1, 2