Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

5/ DLP


DLP / 06

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

  1. Navrhněte vlastní motivační systém pro své zaměstnance. 1, 2
  2. Zpracujte v pěti (5) bodech obecný postup náboru zaměstnance. 1, 4
  3. Uveďte a/ zda a b/ jaké zaměstnanecké benefity budete svým zaměstnancům poskytovat. C/ odhadněte, jaké budou náklady spojené s benefity včetně d/ přínosů pro firmu. 1, 2