Obsah prezentace Elektronická kniha přejít na začátekzavřít okno

6/ DLP


DLP / 08

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

  1. Popište a/ strukturu rozhodovacího procesu ve Vaší firmě a b/ rozdělení jednotlivých rozhodovacích pravomocí mezi zaměstnance. 1, 2
  2. Uveďte z praxe firmy tři (3) příklady špatně a tři (3) příklady dobře strukturovaných rozhodovacích problémů: a/ čas, b/ personalistika, c/ finance, d/ marketing a e/ produkce / technika / technologie / IT. 1, 2
  3. Charakterizujte svůj postoj k riziku při podnikatelském rozhodování ve firmě a definujte vlastní hranici podnikatelského rizika, kterou byste již nepřekročili. 1, 2