Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

1/ Krizový [MANAGEMENT]


[MANAGEMENT]

Ucelený soubor ověřených názorů / zkušeností / doporučení / metod, které manažeři užívají k zvládnutí pěti (5) manažerských funkcí a jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů včetně dlouhodobé firemní prosperity.

Krizový [MANAGEMENT]

Soubor specifických přístupů / metod, využívaných manažery ke zvládnutí nepříznivých ekonomických / přírodních / technických / personálních / jiných vlivů s cílem minimalizovat dopady na podnik.