Obsah prezentace přejít na začátekzavřít okno

2/ Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


OSVČ je termín používaný v českých zákonech o a/ dani z příjmů, b/ o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník / samostatný zemědělec / samostatně výdělečný umělec / soudní znalec atd.).


OSVČ má tato práva / povinnosti: