[halek.info] Prezentace k předmětu MARKETING

04. Marketingové prostředí podniku

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  úvod

 

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  01

1. Marketingové prostředí podniku

 

Marketingové prostředí

realizacerozvoj marketingových aktivit zaměřených na cílové zákazníky ovlivňuje řada vnějších faktorů

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  02

Marketingové prostředí podniku

 

Mikroprostředí

faktory, které bezprostředně ovlivňují možnosti firmy uspokojovat potřeby a přání zákazníků (firemní prostředí, dodavatelé, firmy poskytující služby, charakter cílového trhu, konkurence a vztahy k veřejnosti)

Makroprostředí

vnější okolnosti, které ovlivňují mikroprostředí (demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní faktory)

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  03

Mikroprostředí podniku

 

Faktory snáze ovlivnitelné

Hůře ovlivnitelné faktory

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  04

Makroprostředí podniku

 

Demografické prostředí (růst populace, migrace obyvatelstva)

Ekonomické prostředí (nezaměstnanost)

Přírodní prostředí (devastace životního prostředí)

Technologické prostředí (úroveň technického rozvoje)

Politické prostředí (od roku 2014 nahradí stávající obchodní zákoník nový zákon o obchodních korporacích)

Kulturní prostředí (při propagaci je třeba zvažovat místní tradice, vkus a náboženství - některá náboženství nedovolují jíst určité potraviny či pít alkoholické nápoje)

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  05

2. Marketingový výzkum

 

Marketingový výzkum

proces shromažďování informací, které se vztahují na specifické situace na trhu nebo na specifický problém, a jejich následná analýza a předání zpracované informace pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  06

Základní typy výzkumu

 

výzkum v terénu

výzkum od stolu

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  07

Zdroje marketingových informací

 

vnitřní zdroje firmy

(hospodářské výsledky, údaje o dodavatelích, zákaznících, konkurenci a distributorech)

marketingové zpravodajství

(informace od zaměstnanců, sledování konkurence, zprávy specializovaných agentur)

marketingový výzkum

(průzkum trhu, porovnávání cen produktů, výzkum image firmy, analýza konkurence, výzkum metod distribuce)

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  08

Techniky výzkumu


Kvantitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  09

Techniky dotazování

písemný kontakt

osobní rozhovor

rozhovor ve skupině (6 - 15 osob)

telefonické dotazování

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  10

 

Existují nástroje, které umožňují on-line tvorbu dotazníků - jako např. survio.com.

provedeného průzkumu trhu vyplynulo, že byť jsou čeští uživatelé ve využívání online technologií v oblasti cestovního ruchu velmi pokročilí, české cestovní kanceláře zatím nevyužívají všechny možnosti internetu.

České domácnosti utratí za cestování průměrně 26 tis. Kč. Až 44 % cestovatelů přitom vyhledává informace o destinaci od 3 týdnů až do 3 měsíců před samotným uskutečněním rezervace. Internet byl prvním informačním zdrojem pro 70 % Čechů, kteří si v posledním roce koupili zájezd. Oproti tomu tradiční katalog uvedlo jako zdroj inspirace pouze 23 % respondentů.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  11

Nejsilnějším onlinem zdrojem jsou pro české cestovatele internetové vyhledávače, překvapivě malý význam mají sociální sítě. Internetové vyhledávače používá pro vyhledávání informací o turistických produktech 66 % uživatelů, 48 % uživatelů vypisuje přímo adresu webové stránky.

Prostřednictvím internetu zakoupilo zájezd za poslední rok 36 % Čechů, ve Velké Británii to přitom bylo 47 % a v Německu 41 %. Maďaři nakupovali zájezdy přes internet v 21 %, Poláci ve 33 %.

Cestovní ruch je jedno z odvětví, kde internet změnil faktory, jež ovlivňují rozhodnutí zákazníků a nákupní chování ve všech jeho fázích, od průzkumu trhu, rozhodování až po rezervace či samotný nákup. Internetová komunikace je něco, co mohou cestovní kanceláře a agentury samy snadno ovlivnit a stimulovat tak zájem o své služby.“

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  12

České cestovní kanceláře a agentury sice jsou online a neustále se snaží svou nabídku zlepšovat, podle průzkumu je zde však ještě prostor pro zlepšení webové prezentace a souvisejících funkcí, ale také přizpůsobení marketingových aktivit a jejich načasování zákazníkům. Tradiční cestovní kanceláře a agentury startují marketingové kampaně těsně před hlavní sezónou, ale jak potvrdil průzkum, uživatelé zjišťují informace i několik měsíců dříve, často v průběhu celého roku. O tento objem zájmu pak firmy z cestovního ruchu bohužel přicházejí, popřípadě je využívá jejich konkurence doma nebo v zahraničí.

Těchto trendů si je vědoma i agentura CzechTourism a uzpůsobuje tomu svůj marketingový mix (snižuje počet veletrhů, posiluje online kampaně zaměřené na propagaci jednotlivých turistických produktů ČR). V roce 2011 agentura zaznamenala na cestovatelském portálu Kudy z nudy.cz 21 mil. zobrazených stránek.

www.marketingovenoviny.cz

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  13

3. Segmentace a pokrytí trhu

 

Segmentace trhu

rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Na ně je pak možné působit modifikovaným marketingovým mixem.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  14

Hlediska segmentace

geografické

demografické

psychografické

behaviorální

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  15

Charakteristiky segmentů trhu

měřitelnost

dostupnost

podstatnost

akceschopnost

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  16

Způsoby pokrytí trhu

 1. Nediferencovaný marketing
  • masová distribuce a propagace
  • v případě velkého a nenasyceného trhu
  • produkt vyráběn v hromadných sériích
  • (výrobce jedlé soli a solných výrobků)

 2. Diferencovaný marketing
  • podnik si vybírá jen několik segmentů
  • pro každý segment je vytvářena cílená nabídka
  • je nutná určitá modifikace sortimentu
  (společnost PANASONIC vyrábí jednak elektrotechniku – televizory, kamery, fotoaparáty, audiosystémy, ale také domácí spotřebiče jako chladničky, pračky, vysavače či domácí pekárny)

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  17

Způsoby pokrytí trhu

 1. Koncentrovaný marketing
  • podnik usiluje o dominantní pozici na dílčích trzích (vyhledává tržní mezery)
  • úzce specializované produkty pro specializovaný okruh zákazníků
  • příkladem jsou výrobci drahých sportovních vozidel, "superluxusních" limuzín apod.
Automobil Rolls Royce

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  18

Segmentace trhu

 

Typologie zákazníků v ČR

Velmi oblíbeným rámcem pro segmentaci zejména spotřebitelského trhu je životní styl. Představuje komplexní průřez aktivitami i názory lidí v nejrůznějších sférách individuálního života (práce, volný čas, bydlení, rodina, zájmy, spotřebitelská orientace)

Výsledkem statistického zpracování bylo následujících devět základních segmentů.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  19

Segmentace trhu

Výsledky segmentace trhu ČR

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  20

Segmentace trhu

 

Typologie zákazníků v ČR

Marie - hospodyně

 • představuje nejpesimističtější, s životem nespokojené lidi, většinou se základním vzděláním, velmi šetrné a netoužící vlastnit majetek.

Milan a Milena - nespokojení materialisté

 • nechtějí se přizpůsobit změnám. Jsou pasivní a znechucení. Dominantní roli v jejich životě hrají peníze a právě jejich nedostatek je frustruje.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  21

Segmentace trhu


Typologie zákazníků v ČR

Venca - český kutil

 • dosahuje vysokého příjmu, ale celkově jeho domácnost patří k nejnižší úrovni. Má konzervativní pohled na svět, je pro něj důležitá jeho práce, avšak není pro ni ochoten obětovat své pohodlí.

Jan a Jana - snílci

 • dávající přednost vlastnictví věcí před přátelstvím. Jsou optimističtí, obdivují úspěšné, chybí jim však sebevědomí. Chtěli by mít snadný život, stále stejné zaměstnání. Chybí jim peníze. Rádi chodí ven, sportují a dbají o svůj zevnějšek.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  22

Segmentace trhu

Typologie zákazníků v ČR

Daniel a Lucka - mladí, bezstarostní

 • jsou nejmladší skupinou. Žijí většinou s rodičinetíží je odpovědnost.

Jakub a Bára - profesionální hobbyisté

 • nadprůměrně se zajímají o společnost a dění kolem, neznají volný čas, ke své práci přistupují odpovědně.

Helena - luxusní suverénka

 • představuje dynamickou ženu, jistou si svou budoucností. Má vysokoškolské vzdělání a tomu odpovídající příjem. Peníze pro ni znamenají svobodu, má ráda kvalitní a drahé věci.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  23

Segmentace trhu

 

Typologie zákazníků v ČR

Emílie - dáma ze staré školy

 • drží se starých kulturních hodnot a pořádků z první republiky. Má zájem o kulturu, politiku i svou rodinu, má potřebu pomáhat druhým.

Robert - aktér změn

 • mladý, aktivní a úspěšný muž, má vysoký příjem a je absolutní optimista. Rád cestuje, dbá na svůj vzhled, věří svým schopnostem.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  24

4. Marketingové plánování

Marketingové plánování

proces navrhování úkolů, strategií a specifických činností pro prodej výrobků anebo služby na trhu

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  25

Kroky marketingového plánovacího procesu

 

 1. Stanovení cílů
 2. Marketingová analýza
 3. Odhad očekávaných výsledků
 4. Zpracování alternativních plánů
 5. Kontrola realizace

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  26

Marketingová strategie

Strategie

konkrétní plán na dosažení specifického cíle

Pro dosažení stanovených cílů v oblasti rozšíření odbytových oblastí si Pardubický pivovar stanovil následující strategii: zvýšit počet obchodních zástupců včetně výrazné personální obměny na tomto úseku, založit dceřinou společnost na Slovensku a zahájit pronájem vlastních gastro provozoven.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  27

Marketingový plán

 

Marketingový plán

dokument, který  detailně popisuje cíle, strategie a aktivity, jež mají být použity v marketingu výrobku či služby.

Marketingový plán pro .....

Jméno firmy

Obecné a stručné uvedení firmy, výrobku služby či jiného typu produktu, pro které je marketingový plán vytvářen.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  28

Marketingový plán

1. Celkové shrnutí

Představíte Vaši firmu a její podnikání, a rovněž hlavní cíle a strategie pro období, pro které je marketingový plán připravován.

Je vhodné na začátku plánování do tohoto odstavce načrtnout Vaši představu a následně ji rozpracovávat dále v následujících kapitolách plánu. Na konci plánování byste se měli k tomuto odstavci vrátit a vhodně upravit a upřesnit zde uvedené formulace.

Typické otázky k zodpovězení :

 • Čím se vaše firma zabývá? Jaký je její účel?
 • Kdo jsou její zákazníci? Které jejich potřeby Vaše firma řeší?
 • Co Vás odlišuje od konkurence? Jakou výhodu přinášíte zákazníkům?
 • Jaké jsou Vaše hlavní cíle pro daný rok? Jak jich dosáhnete?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  29

Marketingový plán

2.Situační analýza

Tato kapitola je věnována rozborům současnému stavu Vašeho podnikání. Měli byste důkladně analyzovat jak Vaši firmu a její nabídku, tak aktuální situaci na trhu (zákazníci, konkurence, vnější podmínky).

Vhodné podklady pro analýzu Vám poskytne marketingový výzkum, kdy Vy sami nebo za pomoci externí firmy zjišťujete potřebné informace o trhu. Pomocí tzv. SWOT analýzy pak můžete analyzovat prakticky cokoli - postavení Vaší firmy na trhu, produkty atd.

Typické otázky k zodpovězení :

 • Čím se vaše firma zabývá? Jaký je její účel?
 • Kdo jsou její zákazníci? Které jejich potřeby Vaše firma řeší?
 • Co Vás odlišuje od konkurence? Jakou výhodu přinášíte zákazníkům?
 • Jaké jsou Vaše hlavní cíle pro daný rok? Jak jich dosáhnete?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  30

Marketingový plán

 

2.1. Marketingový výzkum

Popis metod a zdrojů informací použitých při zpracování výzkumu.

 

Typické otázky k zodpovězení :

 • Získali jste potřebné informace o vašich zákaznících, konkurenci, trhu?
 • Jaké závěry vyplývají z provedených marketingových výzkumů?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  31

Marketingový plán

2.2. Analýza firmy

Popis metodzdrojů informací použitých při zpracování analýzy.

Typické otázky k zodpovězení:

 • Jaké hlavní závěry vyplývají ze SWOT analýzy Vaší firmy?
 • Analyzovali jste zejména následující oblasti?
  • prodejní výsledky (obrat, zisk) v posledním roce a trendy vývoje za poslední 2-3 roky
  • finanční zdraví a sílu Vašeho podniku
  • konkurenční pozici firmy na trhu, její tržní podíl
  • image a reputaci Vaší firmy mezi zákazníky a veřejností
  • organizační strukturu firmy, zejména se zaměřením na  obchodně-marketingový tým

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  32

Marketingový plán

2.2. Analýza firmy

Analyzovaná oblast
Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
  
Příležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
  

 

Typické otázky k zodpovězení :

 • Které další oblasti vaší marketingové činnosti (produkt, způsob distribuce, cenová politika, marketingové aktivity,... ) jste podrobili SWOT analýze a jaké z ní vyplynuly závěry?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  33

Marketingový plán

2.3. Analýza okolí

...zde bude Váš text...

Typické otázky k zodpovězení :

 • Kdo jsou Vaši hlavní konkurenti?
 • Jaké jsou jejich obchodní výsledky, tržní podíly?
 • Jaké výhody nabízejí svým zákazníkům?
 • Jaké mají silné a slabé stránky? (využijte SWOT tabulku)
 • Jaké další faktory působí na trhu (politické, právní a sociální faktory, úrokové sazby, inflace, kurs koruny, vliv nových technologií )? Které z nich jsou pro Vás významné?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  34

Marketingový plán

2.4. Analýza zákazníků

...zde bude Váš text...

Typické otázky k zodpovězení :

 • Které zákaznické segmenty jsou pro Vás nejvýznamnější?
 • Jaké hodnoty dané segmenty preferují, co od Vás očekávají?
 • Jaký je jejich současný a očekávaný budoucí podíl na Vašich tržbách?
 • Jaká je v jednotlivých segmentech konkurence - současná i budoucí?
 • Jak se chcete od konkurence odlišit?
 • Jakou hlavní konkurenční výhodu jednotlivým segmentům nabídnete?
 • Bude pro zákazníky Vaše nabídka zajímavější než konkurenční? Proč?
 • Který segment je pro Vás nejatraktivnější?
 • Máte dostatečné zdroje pro realizaci marketingových aktivit?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  35

Marketingový plán

3. Marketingové cíle

V předchozím odstavci jste podrobili analýze současný stav a měli byste tak získat dostatečně přesný obrázek o situaci vaší firmy na trhu.

Nyní začínáte plánovat - stanovením cílů vlastně popisujete budoucí stav Vaší firmy. Je důležité, aby Vaše cíle byly měřitelné a vyhodnotitelné - jinak se vystavujete nebezpečí, že možná nebudete vědět, zda jste cíl splnili nebo ne.

Doporučení: zaměřte se jen na 3-4 hlavní cíle, kterých chcete dosáhnout.

Typické otázky k zodpovězení :

 • Směřují Vaše marketingové cíle k upevnění Vaší pozice na trhu, zejména pokud jde o: tržní podíl, objem prodeje a hrubý zisk?
 • Využívá Váš martketingový cíl zajímavou tržní příležitost?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  36

Marketingový plán

3. Marketingové cíle

...zde bude Váš text...

Typické otázky k zodpovězení :

 • Odstraňuje Váš marketingový cíl podstatnou konkurenční nevýhodu nebo významnou slabou stránku?
 • Uvažovali jste při definování marketingových cílů nejen o prodeji stávajících produktů stávajícím zákazníkům, ale rovněž o tom, jak získat nové zákazníky a jaké nové výrobky a služby nabídnout stávajícím zákazníkům?
 • Jsou Vaše cíle měřitelné, vyhodnotitelné, náročné, splnitelné, motivující, časově ohraničené?
 • Máte pro jejich realizaci dostatečné zdroje?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  37

Marketingový plán

4. Marketingová strategie

Jestliže situační analýza popisuje současný stav a marketingové cíle stav budoucí, pak marketingová strategie určuje, jak se do cílového stavu dostanete - tj. co všechno musíte udělat pro to, abyste svých cílů dosáhli.

Pro menší firmy je nejvhodnější kombinace strategie tržní orientace (= zaměření na vybrané, atraktivní tržní segmenty) a strategie odlišení nabídky produktů a služeb (= zákazníky získáte tím, že jim nabídnete jiné hodnoty, než konkurence).

Naopak není vhodná strategie nízkých nákladů - ta je vhodná pro velké společnosti působící na masovém trhu.

V marketingovém mixu (4P) pak rozpracujete Vaši strategii pro Vaše konkrétní produkty a služby.

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  38

Marketingový plán

4.1 Produkty a služby

Popište, které produkty a služby budete nabízet, jejich vlastnosti a výhody pro zákazníka.

Typické otázky k zodpovězení :

 • Jaké přínosy proskytují zákazníkům Vaše produkty a služby?
 • V čem předčí Vaše produkty konkurenci? Nabízejí zákazníkům něco, co nezískají u konkurence?
 • Kolik produktů (služeb, produktových řad) zákazníkům nabízíte?
 • Který produkt je pro Vás nejdůležitější - nejvýznamněji se podílí na obratu a zisku?
 • Který produkt bude pro Vás nejdůležitější v budoucnosti?
 • Plánujete přidat do nabídky nový produkt?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  39

Marketingový plán

4.2. Distribuce

Popište, jak budete produkty a služby nabízet: zde je paleta možností velmi široká, v případě obchodní firmy můžete např. zvolit tradiční prodejnu, zásilkovou službu, přímý prodej prostřednictvím Vašeho prodejního týmu nebo i třeba internetový obchod, v případě výrobní firmy si můžete vybrat mezi přímým prodejem nebo nepřímým - dodávat své výrobky distributorům, malo- či velkoobchodníkům apod.

Typické otázky k zodpovězení :

 • Budete prodávat přímo nebo budete využívat prostředníky - dealery, obchodní zástupce, maloobchodní firmy?
 • Jak budete motivovat prostředníky, aby prodávali Vaše produkty?
 • Jaký systém distribuce používá Vaše konkurence?
 • Budete využívat vlastní prodejnu? Je vhodně umístěna - tam, kde je nejvíce Vašich potenciálních zákazníků?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  40

Marketingový plán

4.2. Distribuce

...zde bude Váš text...

Typické otázky k zodpovězení :

 • Je prodejna dobře propagována - najdou ji zákazníci snadno?
 • Jaký sortiment bude v prodejně k dispozici?
 • Jak bude prodejna organizována - členění plochy, prostor pro prezentaci produktů, osvětlení, hudba... ?
 • Jaká bude organizace prodejního týmu - počet lidí, způsob obsluhy zákazníků, rozdělení úkolů...?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  41

Marketingový plán

4.3. Cenová politika

Určete Vaši cenovou politiku, platební podmínky atd.

Typické otázky k zodpovězení :

 • Garantuje Vámi stanovená cena přiměřený zisk? Není zbytečně nízká?
 • Odpovídá cena nákupním zvyklostem segmentu, se kterým pracujete?
 • Je Vaše cena konkurenční?
 • Respektuje cena Vaši zvolenou strategii?
 • Za jakých podmínek budete poskytovat rabaty, slevy, speciální podmínky? Máte stanovená pravidla? Znají je a uplatňují Vaši prodejci?
 • Budete prodávat za hotové nebo na fakturu? Jaká bude doba splatnosti? Budete vyžadovat zálohy? V jaké výši?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  42

Marketingový plán

4.4. Marketingové aktivity - komunikační mix

V závislosti na Vašich cílech zvolíte nejvhodnější skladbu Vašeho komunikačního mixu tak, aby Vás realizace Vašich marketingových aktivit dovedla s co možná nejvyšší pravděpodobností a co nejefektivněji (s rozumnými marketingovými náklady) ke splnění Vašich marketingových cílů. Při zpracování této kapitoly mějte na paměti zejména Vaši konkurenci - marketingový mix musíte poskládat tak, abyste získali konkurenční výhodu, jinak hrozí, že se zákazníci obrátí místo na Vás na Vaši konkurenci.

Typické otázky k zodpovězení:

 • Podporují Vaše aktivity plnění Vašich marketingových cílů?
 • Jsou aktivity dobře zacíleny - oslovují Vaše nejdůležitější zákaznické segmenty?
 • Zvolili jste vhodné komunikační prostředky, nástroje a média?
 • Existují alternativní aktivity, které zajistí stejně dobře nebo lépe splnění Vašich cílů? Kolik by Vás stály?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  43

Marketingový plán

5. Akční programy

Zde se již jedná se o rozpracování marketingové strategie a marketingového mixu do konkrétních aktivit a úkolů. Většina aktivit se bude vztahovat ke komunikaci se zákazníky; mohou zde být ale  rovněž začleněny další úkoly vyplývající z  Vašich analýz a marketingového mixu.

Typické otázky k zodpovězení:

 • Má každá aktivita určen konkrétní cíl?
 • Jsou cíle postaveny tak, aby bylo možno je po realizaci aktivity vyhodnotit, změřit?
 • Jak přispívá každá aktivita ke splnění Vašich marketingových cílů?
 • Na kterou zákaznickou skupinu (segment) je aktivita zacílena?
 • Jsou všechny aktivity efektivní? Existují varianty, jak jinak a s nižšími náklady dosáhnout cílů?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  44

Marketingový plán

6. Rozpočet

V kapitole věnované rozpočtu uvedete očekávané marketingové náklady, případně i marketingové tržby (např. poskytnete někomu reklamní prostor ve Vaší provozovně).

Marketingové náklady se  budou skládat z nákladů Vašich marketingových aktivit (viz bod 5), nákladů na marketingový výzkum a případných dalších; výdajích na  prodej a marketing, náklady na prodejní tým a administrativu spojenou s prodejem a marketingem.

Výše uvedené informace můžete doplnit vhodným komentářem (vývoj marketingových nákladů, jejich poměr k zisku/prodeji, srovnání s marketingovými rozočety konkurenčních firem, srovnání nákladů u jednotlivých typů aktivit apod.)

Typické otázky k zodpovězení:

 • Máte stanoven marketingový rozpočet?
 • Je zahrnut ve finančním plánu Vaší firmy a odsouhlasen vedením?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  45

Marketingový plán

7. Systém měření a kontroly

Zde popište, jakým způsobem a v jakých intervalech budete vyhodnocovat výsledky plnění cílů marketingového plánu.

Budete-li vyhodnocovat marketingový plán v měsíčních intervalech, rozpracujete Vaše roční prodejní i marketingové cíle do konkrétních cílů měsíčních.

Typické otázky k zodpovězení:

 • Určit, jak často bude hodnoceno plnění cílů a aktivit marketingového plánu.
 • Je za dosažení každého marketingového cíle někdo přímo zodpovědný?
 • Určili jste formu hodnocení - zvolíte systém porad, osobních schůzek nebo písemných reportů?
 • Je formalizována forma reportů - k průběžnému plnění cílů plánu, k plnění cílů jednotlivých aktivit?

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  46

Marketingový plán

 

8. Přílohy

V přílohách můžete doplnit marketingový plán o výkazy, tabulky, výsledky marketingových výzkumů, organizační schémata apod.

...zde bude uveden seznam Vašich příloh marketingového plánu...

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  47

6. DLP - zadání 04

Následující zadání vypracujte písemně jako úkol ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 04

 1. Uveďte 5 příkladů informací z vnitřních zdrojů, které můžete ve své firmě využívatposuďte jejich výhody a nevýhody. C04 (07)
 2. Připravte jednoduchý písemný dotazník pro anketu o spokojenosti Vašich zákazníků. Navrhněte, co vše byste dotazníkem zjistili. C04 (10)
 3. Proveďte demografickou segmentaci Vašich zákazníků na 3 skupiny. Segmenty charakterizujte. C04 (14)
 4. Zařaďte Vaše produkty z pohledu pokrytí trhu. C04 (16-17)

 

 04. Marketingové prostředí podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:10:00strana  48

DLP - zadání 04

 

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.